Budżet obywatelski Nowy Sącz 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Nowy Sącz 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 01.04.2017 - 30.04.2017
  2. Składanie wniosków projektów 04.05.2017 - 30.06.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 04.05.2017 - 01.09.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 04.09.2017
  5. Głosowanie 30.09.2017 - 07.10.2017
  6. Ogłoszenie wyników 09.10.2017 - 16.10.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Nowy Sącz 2017: zasady

Do budżetu obywatelskiego Nowego Sącza można zgłaszać zadania ogólnomiejskie (pula środków 400 000 zł), jak i dzielnicowe (po 40 000 zł na każdą z czterech dzielnic). Zadania ogólnomiejskie mają charakter "miękki", czyli inny niż inwestycyjny. Natomiast zadania dzielnicowe to projekty "twarde", które mogą dotyczyć budowy, rozbudowy, czy przebudowy infrastruktury miejskiej. Jeden mieszkaniec może zgłosić kilka projektów. Jeśli zgłoszone zadanie przejdzie pozytywnie weryfikację, zostaje ono dopuszczone do głosowania. Odbywa się ono internetowo. Podczas głosowania oddajemy po jednym głosie na projekt ogólnomiejski i dzielnicowy. Wygrywają zadania z największą liczbą głosów, które mieszczą się w puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Zgłaszać projekty i głosować mogą mieszkańcy Nowego Sącza (zameldowani na stałe lub czasowo), którzy ukończyli 16 rok życia.

W 2017 roku wygrały projekty ogólnomiejskie: "Kolorowe Jarmarki"- Nowosądecki smak i regionalny klimat świąt - organizacja targów świątecznych na sądeckim rynku, 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości - koncert plenerowy dla mieszkańców miasta "W bieli i czerwieni z muzyką wyzwoleni" oraz Turniej Piłki Nożnej dla dzieci w wieku 10-12 lat "Sądecka Liga Mistrzów". Wśród projektów dzielnicowych wygrały: "Nowy Sącz przyjazny, życzliwy i przychylny mieszkańcom", "Niech szkoła bawi i uczy" - wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Władysława Broniewskiego 1, Nasze osiedle na sportowo, Miejsce do grillowania na stadionie Jedności Nowy Sącz oraz BEZPIECZNE OSIEDLA-BEZPIECZNI MIESZKAŃCY czyli modernizacja infrastruktury (ciągów pieszych, parkingów i dróg) na terenie os. Biegonice, Dąbrówka, Szujskiego, Poręba Mała, Kaduk, Wólki i Przydworcowe.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Nowego Sącza

Lokalizacja: Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz Telefon 18 44 35 308
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości