Budżet obywatelski Nowy Sącz 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Nowy Sącz 2019: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 24.06.2019 - 15.10.2019
  2. Składanie wniosków projektów 01.07.2019 - 22.07.2019
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 23.07.2019 - 26.08.2019
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 16.09.2019
  5. Głosowanie 01.10.2019 - 08.10.2019
  6. Ogłoszenie wyników 15.10.2019
  7. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Nowy Sącz 2019: zasady

W Nowym Sączu budżet obywatelski odbywa się już po raz piąty. Do wydania znowu są 2 mln zł podzielone To wydzielona część budżetu miasta Nowego Sącza, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 2 mln złotych, które są rozdzielone pomiędzy 25 sądeckich osiedli.

Do budżetu obywatelskiego Nowego Sącza można zgłaszać zadania ogólnomiejskie (pula środków 400 000 zł), jak i dzielnicowe (po 40 000 zł na każdą z czterech dzielnic). Zadania ogólnomiejskie mają charakter "miękki", czyli inny niż inwestycyjny. Natomiast zadania dzielnicowe to projekty "twarde", które mogą dotyczyć budowy, rozbudowy, czy przebudowy infrastruktury miejskiej. Jeden mieszkaniec może zgłosić kilka projektów. Jeśli zgłoszone zadanie przejdzie pozytywnie weryfikację, zostaje ono dopuszczone do głosowania. Odbywa się ono internetowo. Podczas głosowania oddajemy po jednym głosie na projekt ogólnomiejski i dzielnicowy. Wygrywają zadania z największą liczbą głosów, które mieszczą się w puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Zgłaszać projekty i głosować mogą mieszkańcy Nowego Sącza (zameldowani na stałe lub czasowo), którzy ukończyli 16 rok życia.

W 2019 roku w BO zwyciężyły takie zadania, jak:
- Mieszkańcy bliżej siebie - cykl spotkań kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Centrum.
- "Nowe parkingi na Helenie".
- Rekreacyjno - edukacyjny skwer dla rodzin, dzieci, zwierząt, spacerowiczów, rowerzystów, turystów - dla każdego.
- Samoobsługowa stacja naprawy rowerów II.
- Budowa ogólnodostępnego, ogrodzonego placu zabaw na osiedlu Falkowa.
- Kompleks rekreacyjno -sportowy z placem zabaw na osiedlu "Zawada".
- Modernizacja nawierzchni części ul. Wczasowa i części ul. Mała Góra, Osiedle Zawada.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Nowego Sącza

Lokalizacja: Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz Telefon 18 44 35 308
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości