Budżet obywatelski Nowy Dwór Mazowiecki 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Nowy Dwór Mazowiecki 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 26.06.2018 - 19.08.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 21.08.2018 - 14.09.2018
  3. Głosowanie 17.09.2018 - 23.09.2018
  4. Ogłoszenie wyników 24.09.2018 - 26.09.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Nowy Dwór Mazowiecki 2018: zasady

WYNIKI: https://www.nowydwormaz.pl/1155,2018?tresc=27743

Do realizacji trafią projekty "Modernizacja chodnika przy ul. Długiej", "Zakup książek i komputerów do nowo powstałej filii bibliotecznej w Modlinie Twierdzy", "Modernizacja ogrodzenia przy Orliku" oraz "Zadrzewiona Dębowa".
_________________________________________________

Budżet obywatelski to środki pieniężne w wysokości ogółem 500 000 zł przeznaczone na realizację zadań wybranych przez mieszkańców

Wysokość środków pieniężnych przypadająca na realizację zadań wybranych przez mieszkańców każdego Osiedla została określona proporcjonalnie do liczby mieszkańców każdego Osiedla uprawnionych do głosowania na rok 2018.

Zadania zakwalifikowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zostaną wpisane do projektu budżetu na 2019 rok.

Projekty można zgłaszać od 26 czerwca do 19 sierpnia 2018 r. Ich weryfikacja trwała do 14 września. Ocenione pozytywnie projekty trafią pod głosowanie mieszkańców wyżej wymienionych osiedli.
Prawo do głosowania mają osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 16 rok życia i są zameldowane w Nowym Dworze Mazowieckim.

W wyniku głosowania powstanie dziewięć „List zadań” (po jednej na każde Osiedle) uporządkowanych według liczby oddanych głosów, od zadania z największą do zadania z najmniejszą liczbą głosów. Do projektu budżetu na 2019 r. wpisane będą te projekty, których suma ogółem – licząc od pierwszego nie przekroczy każdorazowo kwoty przypadającej na dane osiedle.

Głosowanie odbywało się od 17 do 23 września 2018 r., z kolei jego wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie od 24 do 26 września 2018 r.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

Lokalizacja: ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Telefon 22 51 22 222
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości