Budżet obywatelski Nowy Dwór Mazowiecki 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Nowy Dwór Mazowiecki 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 18.05.2017 - 31.08.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.09.2017 - 14.09.2017
  3. Głosowanie 18.09.2017 - 24.09.2017
  4. Ogłoszenie wyników 25.09.2017 - 30.09.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Nowy Dwór Mazowiecki 2017: zasady

Budżet obywatelski to środki pieniężne w wysokości ogółem 500 000 zł przeznaczone na realizację zadań wybranych przez mieszkańców. Zadania zakwalifikowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zostaną wpisane do projektu budżetu na 2018 rok.
Projekty mogły zgłaszać:
- osoby fizyczne, które najpóźniej w dniu zgłoszenia projektu ukończyły 16
rok życia i są zameldowane na terenie Miasta, w tym osiedla, którego
dotyczy zgłoszony projekt;
- grupy osób fizycznych, które najpóźniej w dniu zgłoszenia projektu
ukończyły 16 rok życia i są zameldowane na terenie Miasta, w tym osiedla,
którego dotyczy zgłoszony projekt.

Zgłoszeń należało dokonywać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.nowydwormaz.pl/obywatelski oraz w punkcie obsługi interesanta w Urzędzie Miejskim przy ul. Zakroczymskiej 30. Projekty można zgłaszać 18 maja do 31 sierpnia 2017 r.
Złożone zadania zostaną zweryfikowane przez Komisję pod względem formalnym,
prawnym i kosztowym.

Głosowanie nad pozytywnie zaopiniowanymi projektami odbyło się w dniach 18 do 24 września 2017 r.

Wybrane, zwycięskie projekty: "Skwer Dobrogosta. Nowy wymiar estetyki i komfortu wypoczynku", "Stworzenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Lotników", "Fitness dla każdego- bezpłatne zajęcia z aerobiku i zumby".

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

Lokalizacja: ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Telefon 22 51 22 222
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości