Budżet obywatelski Nowa Sarzyna 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Nowa Sarzyna 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 05.07.2017 - 20.07.2017
  2. Głosowanie 16.08.2017 - 31.08.2017
  3. Ogłoszenie wyników 11.09.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Nowa Sarzyna 2017: zasady

Projekty można było zgłaszać od 5 do 20 lipca 2017 r. Głosowanie odbyło się w dniach od 16 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r.:
- poprzez osobiste wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie ul. Mikołaja Kopernika 1;
- poprzez przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie ul. Mikołaja Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski - Głosowanie";
- poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig@nowasarzyna.eu podpisanej karty do głosowania w formacie JPEG lub PDF do godz. 15:30 ostatniego dnia głosowania. Wyniki głosowania mieszkańcy poznali 11 września 2017 r.

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

Lokalizacja: ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna Telefon +17 241 31 77
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości