Budżet obywatelski Niepołomice 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Niepołomice 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 01.01.2017 - 24.04.2017
  2. Składanie wniosków projektów 24.04.2017 - 08.05.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 09.05.2017 - 31.05.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 30.06.2017
  5. Głosowanie 10.09.2017 - 17.09.2017
  6. Ogłoszenie wyników 26.12.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Niepołomice 2017: zasady

Niepołomice realizują Budżet Obywatelski od początku – od 2015 roku - w cyklu dwuletnim (przy czym rok realizacji projektów jest jednocześnie czasem zgłaszania propozycji do kolejnej edycji).
W ramach BO realizowane są i projekty inwestycyjne, i tzw. miękkie. Każde miejskie osiedle oraz sołectwa mają do dyspozycji określoną kwotę, wyliczoną na podstawie liczby mieszkańców danego rejonu. Nie ma puli ogólnomiejskiej czy ogólnogminnej, można zgłaszać tylko propozycje dotyczące danej miejscowości czy osiedla. Pod wnioskiem trzeba zebrać co najmniej 15 podpisów poparcia.
Głosowanie: każdy mieszkaniec może poprzeć dwie propozycje; głosować mogą osoby powyżej 16 roku życia.

W 2017 roku zwyciężyły dwa zadania - Zdrowa kuchnia dla małych przedszkolaków oraz Wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Niepołomice

Lokalizacja: Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice Telefon 12 250 94 04
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości