Budżet obywatelski Namysłów 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Namysłów 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 31.05.2019 - 21.06.2019
  2. Głosowanie 09.06.2019 - 21.06.2019
  3. Realizacja projektów 21.06.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Namysłów 2019: zasady

Każdy mieszkaniec Namysłowa, który ukończył 16 rok życia może zgłosić w terminie od 31 maja do 21 czerwca 2019 r. pomysł na zadanie, które mogłoby zostać sfinansowane z Budżetu Obywatelskiego.

Od 24 do 28 czerwca 2019 r. powołany przez Burmistrza Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego będzie analizował złożone propozycje pod względem kryteriów formalnych. Po zakończeniu weryfikacji zespół ustali ostateczną listę zadań, która zostanie poddana pod głosowanie mieszkańcom w dniach od 9 do 25 lipca 2019 r.

W dniu 26 lipca 2019 r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Namysłowa ogłosi, które zadanie lub zadania zdobyły największą ilość głosów.

Głosować mogą mieszkańcy Namysłowa, którzy w dniu rozpoczęcia głosowania ukończyli 16. rok życia i posiadają aktualny adres zameldowania w mieście Namysłów. (na koniec 2017 r. takich mieszkańców było 16259)

Głosować można tylko jeden raz. Wypełnione i podpisane formularze będzie można wrzucić do specjalnie na tę okazję wystawionej urny. Odpowiednio wcześniej pojawi się informacja, w których miejscach będą się one znajdowały.

Głosować będzie też można poprzez internet na stronie www.glosowanie.namyslow.eu, wpisując analogicznie dane, jak w przypadku głosowania za pomocą karty.

Pod głosowanie poddano 5 projektów. Pierwszy z nich to zakup drona do analizy zanieczyszczeń powietrza „Sowa”. Miałby on wspomagać skuteczne egzekwowanie wymogów związanych z wykrywaniem źródeł emisji zanieczyszczeń.Kolejny projekt to automat zwrotny, który miałby posłużyć do segregacji odpadów. Specjalne urządzenie miałoby umożliwiać wypłatę gotówki w zamian za wrzut śmieci, a także prowadzenie programu lojalnościowego, obejmującego najbardziej aktywnym w zakresie segregacji namysłowianom między innymi darmowe wejścia na basen czy lodowisko oraz bony żywnościowe.Namysłowianie chcieli też przeprowadzenia kampami edukacyjnej dla uczniów, osób aktywnych zawodowo, a także seniorów w formie kompleksowej diagnozy związanej z właściwym żywieniem, a także oceną zdrowia i stanu skóry przy użyciu specjalistycznej aparatury.Mieszkańcy Osiedla Reymonta zgłosili z kolei pomysł, by w ich okolicy zamontowano latarnie solarne, dystrybutory worków z koszem na psie odchody oraz zakupiono i zamontowane dwa stoliki piknikowe wraz z ławkami.

Wybrane przez mieszkańców zadania powinny być zrealizowane jeszcze w tym roku. W uzasadnionych przypadkach realizacja kolejnego etapu projektu może być w części przeprowadzona w roku 2020.Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Namysłów

Lokalizacja: ul. Stanisława Dubois 3, 48-100 Namysłów Telefon +48 77 4190300
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości