Budżet obywatelski Namysłów 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Namysłów 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 09.04.2018 - 07.05.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 08.04.2018 - 11.04.2018
  3. Głosowanie 14.05.2018 - 04.06.2018
  4. Ogłoszenie wyników 05.06.2018
  5. Realizacja projektów 05.06.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Namysłów 2018: zasady

Zarządy osiedli są odpowiedzialne za to, by w terminie od 9 kwietnia do 7 maja zebrać pomysły od mieszkańców swoich osiedli na zadania finansowane z budżetu obywatelskiego. Pomysły te powinny przekazać burmistrzowi do 7 maja 2018 r.

Zgłaszane zadania powinny służyć rozwojowi miasta i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, być zgodne z prawem, należeć do zadań gminy.

Od 8 do 11 maja br. będzie trwała analiza zgłoszonych wniosków. W maju przedstawione zostaną projekty, które przeszły weryfikację

Głosowanie (od 14 maja do 4 czerwca 2018 r.) odbywa się przez wypełnienie krótkiego formularza (karty do głosowania). Opieczętowane karty będzie można podjąć w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego podając imię, nazwisko oraz numer PESEL. Na karcie również wpisujemy swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL. Niezbędna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu zliczania głosów oraz własnoręczny podpis głosującego. Na formularzu spośród listy zadań będzie można wskazać maksymalnie trzy wybrane przez siebie zadania do realizacji.

Głosować mogą pełnoletni mieszkańcy Namysłowa, którzy w dniu rozpoczęcia głosowania posiadają aktualny adres zameldowania w mieście Namysłów. (na koniec 2017 r. takich mieszkańców było 16259)

Głosować można tylko jeden raz. Wypełnione i podpisane formularze będzie można wrzucić do specjalnie na tę okazję wystawionej urny. Odpowiednio wcześniej pojawi się informacja, w których miejscach będą się one znajdowały.

Głosować będzie też można poprzez internet na stronie www.glosowanie.namyslow.eu, wpisując analogicznie dane, jak w przypadku głosowania za pomocą karty.

Od dnia 5 czerwca 2018 r. zespół ds. budżetu obywatelskiego ogłosi, które zadanie bądź zadania zdobyły największą ilość głosów.

Wybrane przez mieszkańców zadania powinny być zrealizowane jeszcze w tym roku. W uzasadnionych przypadkach realizacja kolejnego etapu projektu może być w części przeprowadzona w roku 2019.

Zwycięski projekt "Reymonta stawia na sport i zabawę" wybrano spośród ośmiu proponowanych zadań. Zyskał on 353 głosy.

Przeznaczone przez gminę 50 tys. zł zostanie przeznaczone na doposażenie jednostek oświatowych zlokalizowanych na Osiedlu Nr 5 w Namysłowie (Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola Nr 4 oraz Żłobka w Namysłowie) w urządzenia i akcesoria służące sportowi, zabawie oraz rekreacji. Zadanie zostało zgłoszone przez Zarząd Osiedla nr 5.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Namysłów

Lokalizacja: ul. Stanisława Dubois 3, 48-100 Namysłów Telefon +48 77 4190300
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości