Budżet obywatelski Myszków 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Myszków 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 02.05.2018 - 25.05.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 05.06.2018 - 17.08.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 28.08.2018
  4. Głosowanie 20.09.2018 - 26.09.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Myszków 2018: zasady

Tradycyjnie Myszków w ramach budżetu partycypacyjnego został podzielony na dziewięć dzielnic. W każdej z nich zostaną wybrane projekty/projekt o wartości do 150 tysięcy zł. Ważną zmianą jest zwiększenia liczby osób popierających projekt z 30 do 50 mieszkańców danej dzielnicy.

Do udziału w głosowaniu mieli prawo wszyscy mieszkańcy miasta Myszkowa bez względu na wiek. W głosowaniu wzięło udział 2402 mieszkańców.
Wśród zwycięskich projektów znalazły się m.in.: Rozbudowa kompleksu sportowego "Orlik" o zaplecze rekreacyjno integracyjne dla mieszkańców dzielnicy Mrzygłód, zakup książek dla biblioteki przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Myszkowie, remont i doposażenie garażu OSP w Będuszu.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Myszków

Lokalizacja: ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków Telefon 34 313 26 82
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości