Budżet obywatelski Myszków 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Myszków 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.06.2017 - 30.06.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 03.07.2017 - 29.09.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 06.10.2017
  4. Głosowanie 20.11.2017 - 26.11.2017
  5. Ogłoszenie wyników 27.11.2017 - 01.12.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Myszków 2017: zasady

W Myszkowie budżet partycypacyjny realizowany był już po raz trzeci. Miasto w ramach budżetu podzielone zostało na dziewięć dzielnic. Trzy najważniejsze zasady dotyczące budżetu partycypacyjnego w Myszkowie:
Do udziału w głosowaniu mieli prawo wszyscy mieszkańcy miasta Myszkowa bez względu na wiek. W głosowaniu wzięło udział 4549 mieszkańców, aż o 1111 więcej osób niż w roku ubiegłym.
Każdemu głosującemu przysługiwało prawo do oddania po jednym głosie na projekt bez względu, w której dzielnicy mieszkają. Mogli oni wybrać dowolny projekt w dowolnej dzielnicy.

W dzielnicy Będusz do wyboru były dwa projekty. Wygrało zadanie „Będuskie boisko wielofunkcyjne przy SP nr 7”, na które oddano 540 głosów. „Bezpieczne zejście z ul. Czarnieckiego na ul. Wyzwolenia. II ETAP - Oświetlenie, utwardzenie kostką brukową” zachęciło do głosowania zaledwie 96 głosów. Największe zainteresowanie budżetem obywatelskim było w dzielnicy Centrum. Wygrał projekt „Boisko dla Malucha oraz doposażenie OSP Myszków”, na który oddano 723 głosy. Pozostałe projekty otrzymały następującą liczbę głosów: „Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Skłodowskiej i Sikorskiego” – 258, „NAWIERZCHNIA NA DRODZE „SUCHA STOPA” ul. Ceramiczna od nr 9 B do 11E” – 129, „Dobry przejazd” – 44.

Na Mijaczowie wygrał a „Modernizacja stadionu miejskiego” – 223 głosy. Na „Remont chodników (głównych ciągów pieszych) na obszarze osiedla mieszkaniowego przy ul. Wolności” oddano 137 głosy, na „Park Leśny Michałów” zagłosowało 97 myszkowian, a na „ZIELONĄ ŁADOWARKĘ, WI-FI I MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA SKWERZE LEŚNA-PIŁSUDSKIEGO” tylko 18 osób.

W Nowej Wsi minimalnie wygrało „Oświetlenie ulicy Koziegłowskiej i zakup wyposażenia dla OSP Myszków Nowa Wieś” – 397 głosów. Zaledwie 11 głosów mniej oddano na projekt„Nasza Strzelnica sport, bezpieczeństwo, edukacja”.

Na Podlasie zdecydowanie wygrało zadanie „Remont ul. Grzybowej (od Dworskiej do Żareckiej)”, który zdobył 570 głosów, 76 głosów oddano na „Budowę chodnika w ulicy Jana Pawła II - etap II”. Na Pohulance 591 głosów oddano na „Remont ul. Parkowej”, a 264 osób wybrało „Budowę boiska wielofunkcyjnego.

W dzielnicach Ciszówka, Mrzygłód, Mrzygłódka zgłoszono po jednym projekcie. W związku z tym nie było konieczności głosowania na te projekty, wnioski te przechodzą bez głosowania do realizacji w 2018 roku.

Zrealizowane zostaną następujące inwestycje: Ciszówka - m.in. budowa chodnika na ul. Waryńskiego i ul. Kopernika, wymiana bocznego ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 4, wymiana oznakowania przystanków autobusowych, wyrównanie nawierzchni ulicy Pięknej, Mrzygłód - Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie, Mrzygłódka - Położenie nawierzchni bitumicznej na ul. Pogodnej.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Myszków

Lokalizacja: ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków Telefon 34 313 26 82
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości