Budżet obywatelski Mysłowice 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Mysłowice 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.03.2017 - 08.05.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 09.05.2017 - 11.08.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.09.2017
  4. Składanie odwołań 01.09.2017 - 08.09.2017
  5. Głosowanie 09.10.2017 - 20.10.2017
  6. Ogłoszenie wyników 10.11.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Mysłowice 2017: zasady

Głosowanie w ramach II edycji MBO rozpoczęło się 9 października i trwało do 20 października włącznie. Mieszkańcy Mysłowic, którzy w czasie głosowania ukończyli 15. rok życia, mogli oddać swój głos poprzez platformę elektroniczną, w jednym z trzydziestu trzech punktów MBO oraz korespondencyjnie.

Największą liczbę głosów, bo 1318 otrzymało zadanie pod nazwą „Budowa Skateparku i miasteczka rowerowego przy ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach”. Zgłoszona przez mieszkańców Wesołej inwestycja wyprzedziła projekt pod nazwą „Ryneczek Janowski i Skwer na Ćmoku z psim parkiem”, na który głosowały 963 osoby. Na trzecim miejscu uplasował się projekt Parku Sportowo-Rekreacyjnego „Małpi Gaj” przy ul. Wrzosowej w Brzezince, na któryoddano 660 głosów. Kolejne miejsca zajęły plac zaba-wowo-rekreacyjny w Kosztowach (612 głosów), boisko na Piasku (571), modernizacja miejsc publicznych w dzielnicy Bończyk-Tuwima (534), strefa zabaw na Piasku (386), oczyszczace powietrza dla mieszkańców (310), rewitalizacja placu rekreacyjnego w Dziećkowicach (162) i pogromcy bazgrołów (92).

Co kryje się pod nazwą zwycięskiego projektu?
Jak przeczytać można we wniosku zadanie obejmuje stworzenie miejsca rekreacji i sportu, szczególnie dla dzieci i młodzieży z południowych dzielnic. Miasteczko rowerowe ma pomóc dzieciom zaznajomić się z przepisami ruchu drogowego oraz zdobyć umiejętności jazdy rowerem. Skatepark pozwoli młodzieży spędzać aktywnie czas w bezpiecznym miejscu oraz rozwijać nowe zainteresowania. Na terenie parku znajdą się ławeczki, stoliki do gier, oświetlenie oraz zieleń sprzyjająca spędzaniu wolnego czasu, również przez osoby starsze. Realizacja zadania pozwoli na zagospodarowanie nieużytkowanych terenów, likwidację dzikich wysypisk, a w przyszłości teren ten może stać się miejscem organizacji imprez plenerowych, pikników rodzinnych bądź zawodów sportowych.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Mysłowice

Lokalizacja: ul. Plac Wolności 2, 41-400 Mysłowice Telefon 32 31 71 117
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości