Budżet obywatelski Myślibórz 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Myślibórz 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 20.10.2017 - 06.11.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 07.11.2017 - 17.11.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 20.11.2017
  4. Głosowanie 21.11.2017 - 04.12.2017
  5. Ogłoszenie wyników 08.12.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Myślibórz 2018: zasady

Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Myślibórz na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach gminy. Swoje pomysły w formie zadań mogą zgłaszać mieszkańcy. Zadanie musi być jednak zgodne z jednym z trzech elementów:
- budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej
-działanie mające na celu poprawę życia i funkcjonowania mieszkańców
- wydarzenie o charakterze kulturalnym, oświatowym lub sportowym
Wydatki w ramach BO na 2018 roku wynosiły 250 tys. zł.
Głosować na wybrane projekty mogą mieszkańcy, którzy w roku głosowania ukończą 16 lat. Każdy może oddać 3 głosy.
W edycji na 2018 rok zwyciężyły 3 projekty: budowa ścieżek pieszo-rowerowych "leśne szlaki"; utworzenie pracowni ceramicznej i stworzenie punktu widokowego Ślimacza Górka".
Szczegóły dotyczące składania projektów, głosowania etc. dotyczące budżetu obywatelskiego na 2019 rok mają być znane jesienią 2018 roku.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

Lokalizacja: ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz Telefon 957472061
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości