Budżet obywatelski Myślibórz 2020

Edycja budżetu:

2020

Budżet obywatelski Myślibórz 2020: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 16.09.2019 - 09.10.2019
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 11.10.2019 - 18.10.2019
  3. Składanie odwołań 22.10.2019 - 28.10.2019
  4. Rozpatrywanie odwołań 29.10.2019 - 31.10.2019
  5. Głosowanie 06.11.2019 - 29.11.2019
  6. Ogłoszenie wyników 09.12.2019
  7. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Myślibórz 2020: zasady

Rada Miejska w Myśliborzu w dniu 23 lipca 2019 r. podjęła uchwałę Nr XI/92/2019 w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz, na podstawie której 12 września 2019 r. zostało wydane zarządzenie Burmistrza Myśliborza w sprawie naboru wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz na 2020 rok.

Kwota Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok wynosi 250.000,00 zł. Prawo złożenia projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz przysługuje każdemu mieszkańcowi Gminy Myślibórz oraz osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej działającej na terenie Gminy Myślibórz. Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz należy złożyć wraz z listą podpisów minimum 15 mieszkańców popierających dane zadanie oraz z niezbędnymi oświadczeniami.
Harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz na 2020 rok określony został zarządzeniem Burmistrza Myśliborza. Wypełnione formularze zgłoszenia projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz wraz z załącznikami należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie, tj. od 16 września do 9 października 2019 roku:
a) listownie pod adresem: Urząd Miejski w Myśliborzu, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski”,
b) osobiście w Urzędzie Miejskim w Myśliborzu w Biurze Obsługi Interesanta,
c) elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej: budzetobywatelski.umig@mysliborz.pl.
W okresie zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego w Urzędzie Miejskim w Myśliborzu działa Punkt Konsultacyjny (pokoje numer 221 i 223).

Lista projektów przyjętych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz na 2020 rok:
- ogródek integracyjny seniorów
-huśtanie i integrowanie
-kreatywna ścieżka zdrowia dla dzieci
- zdrowy oddech naszych najmłodszych
- młodzieżowe centrum szkoleniowe
- ścieżki rowerowe single track
- zagospodarowanie stadionu miejskiego
- wake park Myślibórz
- szlak turystyczny do Grodzicka przy Jeziorze Myśliborskiego
- mięśnie ćwiczyć gdzie mamy bo siłownię posiadamy
- ścieżka zdrowia

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
niepełnoletni za zgodą opiekuna

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

Lokalizacja: ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz Telefon 95 747 20 61
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości