Budżet obywatelski Myślibórz 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Myślibórz 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 23.10.2018 - 07.11.2018
  2. Głosowanie 20.11.2018 - 07.12.2018
  3. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Myślibórz 2019: zasady

Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Myślibórz na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach gminy. Swoje pomysły w formie zadań mogą zgłaszać mieszkańcy. Zadanie musi być jednak zgodne z jednym z trzech elementów:
- budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej
-działanie mające na celu poprawę życia i funkcjonowania mieszkańców
- wydarzenie o charakterze kulturalnym, oświatowym lub sportowym
Wydatki w ramach BO na 2019 roku wynoszą 250 tys. zł.
Głosować na wybrane projekty mogą mieszkańcy, którzy w roku głosowania ukończą 16 lat. Każdy głosujący może zagłosować maksymalnie na 3 projekty zadań z listy, zaznaczając "X" w kolumnie "Wybór". Zaznaczenie 4 lub więcej projektów powoduje, iż oddany głos nie będzie ważny.

Z 14 zgłoszonych projektów wybrano 3:

1. pierwsze miejsce - Ścieżki rowerowo - piesze "leśne szlaki": liczba głosów 1142, koszt 160 000 000

2. drugie miejsce - kino letnie: liczba głosów 649, koszt 25 000 00

3. trzecie miejsce - Park Street Workout: liczba głosów 608, koszt 50 000 00

Łącznie koszt: 235 000 00

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

Lokalizacja: ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz Telefon 957472061
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości