Budżet obywatelski Myślenice 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Myślenice 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 05.06.2017 - 30.06.2017
  2. Składanie wniosków projektów 19.06.2017 - 30.06.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.07.2017 - 31.08.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 13.09.2017
  5. Głosowanie 15.09.2017 - 26.09.2017
  6. Ogłoszenie wyników 06.10.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Myślenice 2017: zasady

Rok 2017 był pierwszym w którym mieszkańcy gminy Myślenice po raz pierwszy mogli sami zdecydować o przeznaczeniu części gminnego budżetu, który wydzielono w formie Budżetu Obywatelskiego.
Kto miał pomysł i zyskał poparcie co najmniej 20 osób (zameldowanych w danej miejscowości i mających ukończone 16 lat) mógł go zgłosić. Należało przy tym pamiętać, aby pomysły spełniały podstawowe warunki: to co powstanie w ramach Budżetu Obywatelskiego było ogólnodostępne dla mieszkańców, żeby powstało na działce gminnej (a nie prywatnej), nie było zbyt drogie w utrzymaniu, nie było komercyjne i kosztowało minimum 5000 zł (górną granicą była pula dla danej miejscowości).
Termin składania projektów minął 30 czerwca 2017 roku. Zgłoszono 72 projekty, z których 64 po pozytywnym zweryfikowaniu trafiły pod głosowanie. Osiem odrzucono.
Zgłaszano projekty o charakterze ogólnomiejskim (na które mogli głosować wszyscy uprawnieni) oraz sołeckim (a w mieście – okręgowym). Na te ostatnie mogli głosować tylko uprawnieni mieszkańcy danego sołectwa (lub okręgu).
Głosowanie trwało od 15 do 26 września 2017 roku. Wzięło w nim udział 8 313 osób.

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach

Lokalizacja: Rynek 8/9, 32-400 Myślenice Telefon +12 6392308
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości