Budżet obywatelski Myślenice 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Myślenice 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 22.05.2018
  2. Maraton pisania wniosków 15.06.2018 - 29.06.2018
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 22.05.2018 - 16.09.2018
  4. Składanie wniosków projektów 15.06.2018 - 29.06.2018
  5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 02.07.2018 - 31.08.2018
  6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 31.08.2018
  7. Głosowanie 06.09.2018 - 15.09.2018
  8. Ogłoszenie wyników 16.09.2018
  9. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Myślenice 2018: zasady

Rok 2018 jest drugim, w którym mieszkańcy gminy mogą sami zdecydować o przeznaczeniu części gminnego budżetu. Do ich dyspozycji oddano taką samą pulę środków jak podczas pierwszej edycji Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego tj. 846 520 zł.

Kto miał pomysł i zyskał poparcie co najmniej 20 osób (zameldowanych w danej miejscowości i mających ukończone 16 lat) mógł go zgłosić. Zgłoszono 57 zadań, które teraz poddawane są weryfikacji i sprawdzane pod kątem formalnym i prawnym. Będzie to trwało do końca sierpnia 2018 roku, po czym zostanie ogłoszona lista projektów poddanych pod głosowanie i odbędzie się głosowanie.
Zgłaszać można było projekty o charakterze ogólnomiejskim (na które mogą głosować wszyscy uprawnieni) oraz sołeckim (a w mieście – okręgowym).

W poprzedniej edycji zgłoszono więcej, bo 70 zadań, z których zdecydowana większość przeszła pozytywnie weryfikację i była poddana pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział ponad 8300 mieszkańców, co stanowi blisko jedną czwartą uprawnionych.

W roku 2018 zwyciężyły takie projekty, jak:
- Zwiększenie skuteczności ratownictwa i zmniejszenie strat po pożarowych poprzez wyposażenie strażaków OSP oraz GPR Myślenice w sprzęt Termowizyjny i Noktowizor,
- Dzieci są najważniejsze! - zakup i montaż podłoża syntetycznego,
- OSP Trzemeśnia - zakup Quada na ratunek życia i mienia lokalnych mieszkańców,
- Wyłożenie kostką alejki na cmentarzu w Borzęcie,
- Wyposażenie gastronomiczne i bieżące Domu Ludowego - Myślenice Górne Przedmieście,
- Renowacja głównej alejki na Cmentarzu Komunalnym w Osieczanach,
- Metamorfoza 5 sal lekcyjnych w Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie poprzez wymianę regałów i szaf,
- Budowa alejki rowerowej - do odpoczynku zabawy oraz nauki jazdy na rowerze,
- Budowa bocznych alejek na cmentarzu w Jasienicy.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach

Lokalizacja: Rynek 8/9, 32-400 Myślenice Telefon +12 6392308
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości