Budżet obywatelski Mrągowo 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Mrągowo 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 31.07.2017 - 21.08.2017
  2. Głosowanie 22.09.2017 - 09.10.2017
  3. Ogłoszenie wyników 17.10.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Mrągowo 2017: zasady

Na tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego zostanie przeznaczone 400 000 zł, z czego 300 000 złotych przeznaczono na zadania inwestycyjne, a 50 000 złotych zabezpieczono na pokrycie nieprzewidzianych kosztów zgłoszonych zadań inwestycyjnych (np. wzrost cen na rynku, przeprowadzenie dodatkowych ekspertyz). Maksymalna wartość zadania inwestycyjnego to 100 000 zł z zaznaczeniem, że całkowita wartość zgłoszonego zadania może wzrosnąć maksymalnie do 15% podstawowej wartości. Na zadanie miękkie przeznaczona jest kwota 50 000 zł, maksymalna wartość jednego zgłoszonego zadania miękkiego to 10 000 zł.

Zadanie może zgłosić każdy mieszkaniec Mrągowa, który ukończył 16 rok życia (posiadający meldunek stały lub tymczasowy na terenie miasta). Ma prawo zgłosić jedno lub więcej zadań do MBO.

W wyniku tegorocznego głosowania wśród zadań inwestycyjnych najwięcej głosów (517) uzyskał projekt Mragowski Parkur Park, natomiast w kategorii zadań miękkich zwyciężył projekt Mrągowo złapane w fotografii (355).


Numer edycji:
5
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Mrągowie

Lokalizacja: ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo Telefon +89 7419000
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości