Budżet obywatelski Mosina 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Mosina 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 10.06.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 03.07.2017 - 31.07.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 14.08.2017
  4. Składanie odwołań 16.08.2017 - 23.08.2017
  5. Rozpatrywanie odwołań 24.08.2017 - 31.08.2017
  6. Głosowanie 01.09.2017 - 29.09.2017
  7. Ogłoszenie wyników 30.10.2017
  8. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Mosina 2017: zasady

Projekt do Budżetu Obywatelskiego może zgłosić osoba, która ukończyła 18 lat i zamieszkuje na terenie Gminy Mosina. Jedna osoba może zgłosić tylko jeden projekt. Aby projekt mógł zostać zakwalifikowany na listę do głosowania zgłaszający musi zebrać pod nim minimum 20 podpisów poparcia (mogą je złożyć osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie gminy). Zgłoszony projekt musi spełniać określone kryteria (m.in. być prawidłowo oszacowany i zlokalizowany na terenie gminy czy uwzględniać zapisy miejscowego planu zagospodarowania). Głosowania odbywa się za pomocą karty do głosowania lub drogą elektroniczną - za pomocą formularza, dostępnego na stronie internetowej. Każdy mieszkaniec gminy może zagłosować tylko na jeden projekt. Zwyciężają zadania, które otrzymały największą liczbę głosów (w przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów o kolejności na liście decyduje losowanie).

Decyzją mieszkańców w 2018 roku wykonane zostaną następujące projekty:
- Remont chodnika ul. Poznańska
- Plac zabaw "Sosnowy zakątek"
- Psi park wybieg dla psów /Mosina-Krosno/
- Modernizacja placu zabaw przy ulicy Skrajnej w Mosinie
- Wykonanie nawierzchni placu zabaw Osiedle nr 5 Nowe Krosno
- Budowa oświetlenia przejazdu przez tory w ciągu ul. Orzeszkowej - Fredry oraz części ul. Fredry
- Altana piknikowa przy ul. Jeziornej
- Wyposażenie boiska trawiastego, ogrodzenie
- Mostek - wizytówka Baranówka (etap II)
- Monitoring Sołectwa Czapury
- Poprawa bezpieczeństwa, estetyki i funkcjonalności placu przy świetlicy wiejskiej w Daszewicach poprzez utwardzenie części reprezentacyjnej
- Budowa oświetlenia ulicznego wg istniejącego projektu w Drużynie ul. Choinkowej
- Budowa dwóch progów zwalniających z gotowych elementów gumowych
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krosinku - 2 ściany - 241 m2
- Miasteczko ruchu drogowego Krosno
- Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Mieczewie
- Termoizolacja tylnej i szczytowej ściany plus wymiana okien w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej, ul. Główna 50
- Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej
- Doposażenie placów zabaw przy ul. Szkolnej i ul. Nowej w Rogalinie w altany /wiaty/ o wym. 3.30mx6.60mx3.10 m
- Ustawienie siłowni zewnętrznej we wsi Sasinowo
- Budowa chodnika Sowinki
- Utwardzenie wjazdu w Świątnikach
- Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej w Żabinku - druga część budynku

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Mosinie

Lokalizacja: pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina Telefon 61 810 950
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości