Budżet obywatelski Mosina 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Mosina 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 10.06.2017
  2. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Mosina 2018: zasady

Projekt do Budżetu Obywatelskiego może zgłosić osoba, która ukończyła 18 lat i zamieszkuje na terenie Gminy Mosina. Jedna osoba może zgłosić tylko jeden projekt. Aby projekt mógł zostać zakwalifikowany na listę do głosowania zgłaszający musi zebrać pod nim minimum 20 podpisów poparcia (mogą je złożyć osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie gminy). Zgłoszony projekt musi spełniać określone kryteria (m.in. być prawidłowo oszacowany i zlokalizowany na terenie gminy czy uwzględniać zapisy miejscowego planu zagospodarowania). Głosowania odbywa się za pomocą karty do głosowania lub drogą elektroniczną - za pomocą formularza, dostępnego na stronie internetowej. Każdy mieszkaniec gminy może zagłosować tylko na jeden projekt. Zwyciężają zadania, które otrzymały największą liczbę głosów (w przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów o kolejności na liście decyduje losowanie).

Dokładny harmonogram zostanie dopiero podany do wiadomości.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Mosinie

Lokalizacja: pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina Telefon 61 810-95-00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości