Budżet obywatelski Mińsk Mazowiecki 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Mińsk Mazowiecki 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 01.09.2017
  2. Składanie wniosków projektów 11.09.2017 - 20.09.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 11.09.2017 - 29.09.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 05.10.2017
  5. Głosowanie 09.10.2017 - 13.10.2017
  6. Ogłoszenie wyników 16.10.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Mińsk Mazowiecki 2017: zasady

Mińsk Mazowiecki dołączył w 2017 roku do dużego już grona miast, w których to mieszkańcy sami decydują o przeznaczeniu części budżetu, w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Jesteś mińszczaninem? - masz jeszcze osiem dni na złożenie swojego projektu inwestycyjnego lub innego, dzięki któremu może się polepszyć jakość życia mieszkańców miasta. Projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego trafią do realizacji w 2018 r.

Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje projekty w następujących kategoriach:
• infrastruktura i bezpieczeństwo drogowe;
• kultura;
• sport i rekreacja;
• zieleń miejska i zadrzewienia.

Pomysłodawca musiał oszacować koszty realizacji pomysłu - do tej edycji mińskiego budżetu obywatelskiego nie mogą być zadania droższe niż 150 000 zł, ale też nie tańsze niż 1 000 zł. Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki chcąc ułatwić pomysłodawcom projektów szacowanie kosztów umieścił na stronie poświęconej budżetowi obywatelskiemu aktualny cennik różnego rodzaju zakupów i robót z wyżej wymienionych dziedzin.

Oprócz obmyślenia zadania i oszacowania jego kosztów, pomysłodawca jest zobowiązany przekonać do niego minimum 15 osób, które muszą się podpisać na liście popierających projekt.

Zgłosić swój projekt można było do dnia 20 września 2017 r. poprzez stronę internetową minskmaz.budzet-obywatelski.org albo w Urzędzie Miasta.

Głosowanie przebiegało od 9 do 13 października 2017 r. Listę zwycięskich projektów ogłoszono 16 października 2017 r.

Zwycięskie projekty: "Przyjdź na koncert!!! Za połówkę płaci miasto!!!", "Ogród rekreacyjny przy Szkole Podstawowej Nr 5 zaprojektowany przez uczniów klas I-III w programie Minecraft", "Wymiana zniszczonych płyt betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej na działce nr 458/78 – droga wewnętrzna od ul. Chełmońskiego"

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
niepełnoletni za zgodą opiekuna tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki

Lokalizacja: ul. Konstytucji 3-go Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki Telefon 25 759 53 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości