Budżet obywatelski Milanówek 2017

Budżet obywatelski Milanówek 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 30.10.2017 - 20.11.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 20.11.2017 - 04.12.2017
  3. Głosowanie 07.12.2017 - 21.12.2017
  4. Ogłoszenie wyników 12.01.2018
  5. Realizacja projektów 13.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Milanówek 2017: zasady

Budżet Obywatelski, zwany także partycypacyjnym, to wydzielona część budżetu miasta, o której przeznaczeniu współdecydują sami mieszkańcy miasta. Mieszkańcy mogli zgłosić propozycje ważnych inwestycji w mieście, a następnie w powszechnym głosowaniu sami dokonywali ostatecznego wyboru projektów do realizacji.

Łączna kwota przeznaczona na realizację Budżetu Obywatelskiego w Milanówku w 2018
roku wyniosła 300 000 zł.

Na realizację jednego projektu mogła zostać przeznaczona kwota maksymalnie 150 000 zł.
Mieszkańcy Milanówka mogli składać swoje pomysły od 30 października do 20
listopada 2017 r. Propozycję projektu mógł zgłosić każdy mieszkaniec, który ukończył 16 lat, z wyłączeniem członków powołanych do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

Każdy projekt musiał mieć poparcie co najmniej 20 mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat.
Dopuszczono także, by propozycje projektów popierali członkowie Zespołu ds. Budżetu
Obywatelskiego.
Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów trwała do 4 grudnia 2017 roku. Głosowanie mieszkańców na projekty - od 7 grudnia do 21 grudnia 2017 roku.
stronie internetowej Miasta. Głosować mogli mieszkańcy Milanówka, którzy ukończyli 16 lat. Każdy upoważniony do głosowania może wybrać tylko 1 projekt, oddając na niego jeden głos.

Do realizacji zostały wybrane projekty, które w głosowaniu uzyskają największa liczbę
głosów i ich łączny koszt (sumowany w kolejności wynikającej z liczby otrzymanych
głosów) nie przekroczy kwoty 300 000 zł.

Zwycięskie projekty: "Bezpieczny ratownik 2018 – zakup umundurowania i sprzętu ratowniczego oraz modernizację ogrodzenia Ochotniczej Straży Pożarnej" oraz "Modernizacja placu zabaw przy boisku ORLIK".

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Milanówka

Lokalizacja: ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek Telefon 22 758 30 61
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości