Budżet obywatelski Mikołów 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Mikołów 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 14.05.2018 - 15.06.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.06.2018 - 31.08.2018
  3. Głosowanie 05.10.2018 - 08.10.2018
  4. Ogłoszenie wyników 09.10.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Mikołów 2018: zasady

W IV edycji Budżetu Obywatelskiego w Mikołowie do rozdysponowania jest 1 mln złotych. Projekty można było zgłaszać osobiście w punktach na terenie miasta, a także przez internet na stronie www.obywatelski.mikolow.eu. Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Mikołowa, który ukończył 16 lat. Osoby niezameldowane muszą złożyć wcześniej w Urzędzie Miasta oświadczenie, że są mieszkańcami Mikołowa. Każdy z mieszkańców może poprzeć maksymalnie jeden projekt z listy lokalnej oraz jeden projekt z listy ogólnomiejskiej.

Po weryfikacji zgłoszonych propozycji, w tym roku będzie można głosować na 40 projektów, w tym 11 ogólnomiejskich i 29 lokalnych.
Głosowanie odbędzie się 5-8 października.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Mikołów

Lokalizacja: Rynek 16, 43-190 Mikołów Telefon 32 324 85 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości