Budżet obywatelski Mikołów 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Mikołów 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 14.05.2018 - 15.06.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.06.2018 - 31.08.2018
  3. Głosowanie 05.10.2018 - 08.10.2018
  4. Ogłoszenie wyników 09.10.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Mikołów 2018: zasady

W IV edycji Budżetu Obywatelskiego w Mikołowie do rozdysponowania była kwota 1 mln złotych. Projekty można było zgłaszać osobiście w punktach na terenie miasta, a także przez internet na stronie www.obywatelski.mikolow.eu. Głosować mógł każdy mieszkaniec Mikołowa, który ukończył 16 lat. Osoby niezameldowane musiały złożyć wcześniej w Urzędzie Miasta oświadczenie, że są mieszkańcami Mikołowa. Każdy z mieszkańców mógł poprzeć maksymalnie jeden projekt z listy lokalnej oraz jeden projekt z listy ogólnomiejskiej.

Po weryfikacji zgłoszonych propozycji, w tym roku można było głosować na 40 projektów, w tym 11 ogólnomiejskich i 29 lokalnych. Głosowanie odbywało się 5-8 października.

W głosowaniu mieszkańców na budżet obywatelski w 2019 roku wygrał projekt Anety Esnekier i Mateusza Biesa "Ciechocinek w Mikołowie - tężnia solankowa w centrum Mikołowa". To ich inicjatywa uzyskał największą liczbę głosów, wyprzedzając drugi na liście pomysł, czyli zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniowach.

A które projekty będą realizowane w poszczególnych obszarach lokalnych?

Okręg nr 1 (Centrum): "Odlotowa zabawa nad Jamną. Budowa placu zabaw" oraz "Tworzymy przestrzenie rozwoju".
Okręg nr 2 (Mickiewicza): "Śmietnik też chce mieć porządek".
Okręg nr 3 (Stolarska, Rybnicka): "Parking i chodnik przy ulicy Dolnej"
Okręg nr 4 (Nowy Świat, Stara Droga): "Na Wymyślance bezpiecznie ćwiczymy, stresy przegonimy i razem z dziećmi się bawimy" oraz "Plac zabaw przy blokach Stara Droga 2a-2d".
Okręg nr 5 (Grunwaldzkie, Słowackiego): tutaj mieszkańcy nie zgłosili ani jednego projektu.
Okręg nr 6 (Kochanowskiego, Gniotek): "Osiedlowy plac sportowy".
Okręg nr 7 (Długa, Regielowiec): "Strefa relaksu na ul. Klonowej".
Okręg nr 8 (Reta): "Rekreacja na Recie - rozbudowa siłowni, palenisko na ognisko, stoły do szachów i tenisa stołowego".
Okręg nr 9 (Borowa Wieś): "Dostawa i montaż elementów zabawowych dla plac zabaw Dziecięcy Raj przy Burzy", "Dzieci dzieciom - integracja od najmłodszych lat" oraz "Śląskie Centrum Sportów Terenowych - Etap I Strzelnica Łucznicza".
Okręg nr 10 (Paniowy): "Poprawienie skuteczności działania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniowach zrzeszonej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym w zakresie ratownictwa technicznego".
Okręg nr 11 (Mokre): "Zestaw ratownictwa technicznego Weber dla OSP Mokre".
Okręg nr 12 (Śmiłowice): "Przebudowa placu zabaw przy ul. Gliwickiej 102".
Okręg nr 13 (Kamionka): "Kostka brukowa pod wiatą biesiadną" oraz "Zacienienie placu zabaw przy ul. Kościuszki".
Okręg nr 14 (Bujaków): "Wspólna sprawa - Bujakowski klub piłkarski oraz Ochotnicza Straż Pożarna".

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Mikołów

Lokalizacja: Rynek 16, 43-190 Mikołów Telefon 32 324 85 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości