Budżet obywatelski Mikołów 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Mikołów 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.06.2017 - 30.06.2017
  2. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 21.09.2017
  3. Głosowanie 28.10.2017 - 30.10.2017
  4. Ogłoszenie wyników 03.11.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Mikołów 2017: zasady

W III edycji Budżetu Obywatelskiego w Mikołowie do rozdysponowania był 1 mln złotych. Głosowanie trwało trzy dni (sobota, niedziela, poniedziałek), od 28 do 30 października. Projekty można było wybierać osobiście w 10 punktach na terenie miasta (podobnie jak w poprzednim roku były to szkoły, sołtysówki, CH Auchan). Głosować mógł każdy mieszkaniec Mikołowa, który ukończył 16 lat. Osoby niezameldowane musiały złożyć wcześniej w Urzędzie Miasta oświadczenie, że są mieszkańcami Mikołowa.
W głosowaniu wzięło udział ponad 5 tysięcy osób. Wśród projektów ogólnomiejskich największą popularnością cieszył się zakup ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej, który zdobył 1308 głosów.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Mikołów

Lokalizacja: Rynek 16, 43-190 Mikołów Telefon 32 324 85 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości