Budżet obywatelski Międzyrzecz 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Międzyrzecz 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 03.04.2018 - 24.04.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 25.04.2018 - 11.05.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 14.05.2018
  4. Głosowanie 15.05.2018 - 04.06.2018
  5. Ogłoszenie wyników 06.07.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Międzyrzecz 2018: zasady

To już trzecia edycja budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy gminy sami decydują, na jakie inwestycje władze mają przeznaczyć pół miliona złotych w 2019 roku. Do 24 kwietnia mogli składać wnioski: osobiście w sekretariacie ratusza lub mailowo, przesyłając zeskanowane dokumenty na adres: budzet.obywatelski@miedzyrzecz.pl. Jedna osoba mogła zgłosić nawet kilka propozycji. - W tym roku wprowadziliśmy pewną zmianę. Każdy wniosek musi poprzeć co najmniej dziesięć osób - zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz.
Podobnie jak w poprzednim roku, zadania zostały podzielone na miejskie małe (wartość do 25 tys. zł), miejskie duże (do 100 tys. zł), sołeckie małe (do 25 tys. zł), sołeckie duże (do 100 tys. zł) oraz inwestycje oświatowe (do 50 tys. zł). Mieszkańcy mogli ubiegać się np. o wybudowanie placu zabaw, siłowni, remonty chodników, oświetlenia. Weryfikacja złożonych wniosków trwała od 25 kwietnia do 11 maja. Do 14 maja urząd opublikował listę inwestycji zakwalifikowanych do głosowania. Burmistrz Lorenz zaznacza, że komisja brała pod uwagę tylko takie inwestycje, które będą realizowane na majątku gminy. - Nie będziemy też realizować projektów, które rada miejska zaplanowała w tegorocznym budżecie - dodaje.
Głosowanie przeprowadzone zostało od 15 maja do 4 czerwca. Mieszkańcy mogli głosować drogą elektroniczną oraz na tradycyjnych kartach w sekretariacie urzędu miejskiego i u sołtysów. Mogli wysłać je także pocztą. Najwięcej głosów zdobyły następujące zadania: oświatowe - boisko ze sztucznej trawy przy SP-2 (3383 głosy); miejskie duże - oświetlenie przejść dla pieszych lampami LED z dwóch stron jezdni (1362 głosy); miejskie małe - oświetlenie lampami solarnymi ulicy, miejsca spacerowego i rowerowego, od ul. Piastowskiej do tablicy Międzyrzecz w kierunku Lubosinek, Żółwin i Kuligowo (1230 głosów); sołeckie duże - ścieżka pieszo-rowerowa "Nad Strugą" (2336 głosów); sołeckie małe - zakup ogrodzenia panelowego z montażem w Kalsku (1295 głosów).
Międzyrzecz jest jedyną gminą w powiecie, która wprowadziła budżet obywatelski.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Międzyrzeczu

Lokalizacja: Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz Telefon 95 742 69 64
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości