Budżet obywatelski Międzyrzecz 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Międzyrzecz 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 13.03.2017 - 14.04.2017
  2. Głosowanie 15.05.2017 - 05.06.2017
  3. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Międzyrzecz 2017: zasady

Od 15 maja do 5 czerwca 2017 roku pełnoletni mieszkańcy gminy Międzyrzecz głosowali na projekty, które starały się o sfinansowanie w ramach budżetu obywatelskiego. Każdy mógł oddać jeden głos na zadanie małe, jeden na duże (wśród miejskich i sołeckich) oraz jeden na oświatowe. To dlatego, że pół miliona złotych podzielone zostało pomiędzy miasto, wsie oraz szkoły i przedszkola.
Na projekty miejskie przeznaczone zostało 275 tys. zł. Większa część tej sumy, bo aż 200 tys. zł, to pula na tzw. duże projekty, czyli te, których koszt to 25-100 tys. zł. Pozostałe 75 tys. zł - na tzw. małe projekty (koszt do 25 tys. zł). Na obywatelskie inwestycje w sołectwach przewidziano 175 tys. zł, w tym 100 tys. zł na projekty duże i 75 tys. zł na małe. Pozostałe 50 tys. zł miały do wykorzystania placówki oświatowe (25-50 tys. zł).
Można było oddać głos elektronicznie, wypełniając ankietę dostępną na stronie www.miedzyrzecz.pl, a także pocztą lub tradycyjnie, wrzucając kartę do urny w urzędzie lub przekazując sołtysowi swojej wsi.
Weryfikację przeszło pomyślnie 27 wniosków, a dziewięć z nich zostało zatwierdzonych do realizacji, m.in. modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Gorzycy, budowa chodnika na ul. Dworcowej w Bobowicku czy plaża miejska u ujścia Paklicy do Obry.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Międzyrzeczu

Lokalizacja: Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz Telefon 95 742 69 64
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości