Budżet obywatelski Miechów 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Miechów 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 18.01.2017 - 06.02.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 07.02.2017 - 28.02.2017
  3. Głosowanie 07.03.2017 - 31.03.2017
  4. Ogłoszenie wyników 10.04.2017
  5. Realizacja projektów 01.07.2017 - 31.12.2017

Budżet obywatelski Miechów 2017: zasady

Pierwszym punktem jest powołanie zespołu koordynującego, który składa się z przedstawicieli mieszkańców (3), radnych (2), pracowników UGiM (2) oraz reprezentantów lokalnych organizacji pozarządowych (3). Członkowie zespołu, przy współpracy z urzędnikami gminnymi, zajmują się oceną zadań. Te można zgłaszać na specjalnych formularzach na początku roku. Propozycje muszą mieć charakter lokalny oraz mieścić się w sferze zadań gminy. Każda z propozycji musi być poparta podpisami co najmniej 15 mieszkańców, którzy ukończyli 16 rok życia. Wnioski zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Te, które spełniają wymagania, zostają poddane pod głosowanie, które odbywa się w marcu. Mogą brać w nim udział mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 lat. Ogłoszenie wyników następuje na początku kwietnia. Do realizacji zostają skierowane te, które uzyskają największą liczbę głosów i ich realizacja mieści się w sumie środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

W 2017 roku zwyciężyły dwa zadania: Plac zabaw i siłownia zewnętrzna na Trzydziestce oraz Budowa placu zabaw oraz siłowni na ul. Słonecznej.
-

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Miechów

Lokalizacja: ulica Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów Telefon 41 3830040
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości