Budżet obywatelski Miastko 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Miastko 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 14.06.2017 - 30.06.2017
  2. Składanie wniosków projektów 03.07.2017 - 25.08.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 28.08.2017 - 22.09.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 29.09.2017
  5. Głosowanie 02.10.2017 - 20.10.2017
  6. Ogłoszenie wyników 23.10.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Miastko 2017: zasady

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu gminy Miastko, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 300 tys. złotych.
Dzięki budżetowi masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!
W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec gminy Miastko, który ukończył 16 lat. Również każdy mieszkaniec powyżej 16-tego roku życia może zgłosić zadanie BO. Może to też zrobić organizacja pozarządowa, której siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych odbywa się na terenie gminy Miastko, zarząd osiedla lub rada sołecka.
W budżecie obywatelskim, którego zgodnie z założeniami zdadania mają być realizowane w 2018 roku najwięcej głosów uzyskał wniosek SP nr 3 (zakup sprzętu multimedialnego m.in. komputerów, tablic interaktywnych) – koszt 50 tys. zł. Zadanie uzyskało 620 głosów. Na drugim miejscu uplasował się wniosek Startu Miastko (zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży zrzeszonych w Starcie Miastko m.in. piłki, stroje, wyposażenie treningowe) – koszt 50 tys. zł. Na ten wniosek głosowały 604 osoby. Trzeci wniosek, który uzyskał dofinansowanie, dotyczy wymiany drzwi wejściowych oraz podestu wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w SP nr 2 – koszt 50 tys. zł. Głosowały na niego 472 osoby.

Natomiast na terenie wiejskim dofinansowanie uzyskały trzy kolejne wnioski. SP w Świerznie – 348 głosy na projekt dotyczy modernizacji pracowni komputerowej za 31 tys. zł. Na drugim miejscu uplasowało się zadanie dotyczący budowy chodnika (kontynuacja)w Dretyniu. Koszt 50 tys. zł i głosów 322. Na trzecim ostatnim premiowanym miejscu jest pomysł z Turska dotyczący kontynuacji budowy świetlicy. Koszt 50 tys. zł, głosów 264.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Miastku

Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko Telefon 59 857 07 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości