Budżet obywatelski Miastko 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Miastko 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 21.05.2018 - 08.06.2018
  2. Składanie wniosków projektów 11.06.2018 - 20.07.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 23.07.2018 - 24.08.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 31.08.2018
  5. Głosowanie 08.10.2018 - 19.10.2018
  6. Ogłoszenie wyników 22.10.2018 - 26.10.2018
  7. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Miastko 2018: zasady

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu gminy Miastko, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 300 tys. złotych.
Dzięki budżetowi masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!
W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec gminy Miastko, który ukończył 16 lat. Również każdy mieszkaniec powyżej 16-tego roku życia może zgłosić zadanie BO. Może to też zrobić organizacja pozarządowa, której siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych odbywa się na terenie gminy Miastko, zarząd osiedla lub rada sołecka.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Miastku

Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko Telefon 59 857 07 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości