Budżet obywatelski Marki 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Marki 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 09.05.2018 - 30.05.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 16.06.2018 - 07.09.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 08.09.2018
  4. Głosowanie 15.09.2018 - 30.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 20.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Marki 2018: zasady

WYNIKI: http://www.marki.pl/www/aktualnosc-5899-tytul-znamy_wyniki_budzetu_obywatelskiego

Najwięcej głosów zebrały projekty "Marecka Górka Saneczkowa" i "Czyste Marki – system koszy na śmieci i eko stacji dla psów".

_________________________________________

Budżet obywatelski, nazywany też partycypacyjnym, to forma konsultacji społecznych, w których mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta na zgłoszone bezpośrednio przez siebie przedsięwzięcia (zadania).

Marecki Budżet Obywatelski ma na celu budowę warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Markach oraz zachęcenie mieszkańców do aktywności. Pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec Marek, który w momencie składania formularza ma ukończone 16 lat (samodzielnie).
By wziąć udział w konsultacjach nie trzeba być zameldowanym. Budżet obywatelski to forma konsultacji dla wszystkich, którzy mieszkają w Markach.

W tym roku projekty w Budżecie Obywatelskim można było zgłaszać od 9 do 30 maja. Propozycja zadania musi zostać poparta podpisami co najmniej 25 mieszkańców Marek, którzy ukończyli 16 lat.

Głosowanie rozpoczęło się 15 i potrwa do 30 września.
Głosować mogą mieszkańcy, którzy ukończyli 13 rok życia. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane od 13 r.ż.

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Marki

Lokalizacja: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki Telefon 22 781 10 03
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości