Budżet obywatelski Marki 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Marki 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 09.05.2018 - 30.05.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 16.06.2018 - 07.09.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 08.09.2018
  4. Głosowanie 15.09.2018 - 30.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 20.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Marki 2018: zasady

Budżet obywatelski, nazywany też partycypacyjnym, to forma konsultacji społecznych, w których mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta na zgłoszone bezpośrednio przez siebie przedsięwzięcia (zadania).

Marecki Budżet Obywatelski ma na celu budowę warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Markach oraz zachęcenie mieszkańców do aktywności.

Wybrane w ten sposób propozycje zadań zostaną wpisane do projektu budżetu miasta Marki na 2019 rok.

Kto może zgłosić pomysł?

Pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec Marek, który w momencie składania formularza ma ukończone 16 lat (samodzielnie),

- Mieszkaniec poniżej 16 roku życia wspólnie z osobą pełnoletnią wypełniając wspólny formularz,

- Grupa mieszkańców wypełniając wspólny formularz


By wziąć udział w konsultacjach nie trzeba być zameldowanym. Budżet obywatelski to forma konsultacji dla wszystkich, którzy mieszkają w Markach.

W jakim terminie można składać projekty? W jakich miejscach można je złożyć?

Projekty w Budżecie Obywatelskim Od 9 do 30 maja 2018 r. wypełniając formularz znajdujący się na stronie www.marki.pl oraz w Kancelarii Urzędu Miasta Marki (pokój nr 13), filiach Biblioteki Publicznej w Pustelniku (ul. Pomnikowa 21) i Strudze (ul. Wczasowa 5), Mareckim Ośrodku Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego (ul. Fabryczna 2), w godzinach otwarcia ww. instytucji.

Elektronicznie za pośrednictwem strony http://zdecyduj.marki.pl lub mailowo na adres zdecyduj@marki.pl - należy przesłać wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz w formie zeskanowanego dokumentu do 30 maja 2018 r. do godz. 23:59

Propozycja zadania musi zostać poparta podpisami co najmniej 25 mieszkańców Marek, którzy ukończyli 16 lat.

Czego mogą dotyczyć pomysły mieszkańców ?

Propozycje zadań należy zgłaszać w jeden z poniższych kategorii:

- kultura, edukacja, ekologia;

- sport, rekreacja;

- infrastruktura drogowa.

Głosowanie

Weryfikacji projektów dokonują pracownicy komórek organizacyjnych

Po weryfikacji projektów nastąpi głosowanie nad pozytywnie ocenionymi pomysłami. Głosowanie przewidziano w terminie od 15 do 30 września 2018 r.

W jakich terminach i w jaki sposób można zgłosić propozycję zadania?

Propozycje mieszkańcy mogą zgłaszać od 15 do 30 czerwca 2017 r. wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej Urzędu Miasta Marki oraz w następujących miejscach:

- Kancelaria Urzędu Miasta Marki,

- Biblioteka Publiczna w Markach – filie w Pustelniku (ul. Pomnikowa 21) i Strudze (ul. Wczasowa 5),

- Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego (ul. Fabryczna 2),

W godzinach otwarcia ww. instytucji. 30 czerwca dyżur w Urzędzie Miasta Marki do północy (pokój A7)

Listownie na adres Urzędu Miasta Marki: al. marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, z dopiskiem „Marecki Budżet Obywatelski”
do 30 czerwca 2018 r. - decyduje data stempla pocztowego,

Mailowo na adres zdecyduj@marki.pl - należy przesłać wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz w formie zeskanowanego dokumentu,

Elektronicznie za pośrednictwem:

Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Marki https://marki.eboi.pl)

elektronicznego systemu do obsługi konsultacji społecznych znajdującego się na stronie www.zdecyduj.marki.pl
do 30 czerwca 2018 r. do godz. 23:59.

Głosowanie

Po weryfikacji projektów nastąpi głosowanie nad pozytywnie ocenionymi pomysłami. Głosowanie przewidziano w terminie od 15 do 30 września 2018 r.

Głosować mogą mieszkańcy, którzy ukończyli 13 rok życia. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna.

Kartę do głosowania można znaleźć tutaj: http://bip.marki.pl/pl/bip/px_uchwala.360.2017.pdf.

Głosować można przez:

- system internetowy: zdecyduj.marki.pl,
- wysłanie karty do głosowania z własnoręcznym podpisem na adres internetowy: zdecyduj@marki.pl,
- wypełnienie karty i wrzucenie jej do urny znajdującej się w wyznaczonych miejscach,
- wysłanie karty do głosowania na adres urzędu z dopiskiem "Marecki Budżet Obywatelski".

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane od 13 r.ż.

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Marki

Lokalizacja: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki Telefon 22 781 10 03
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości