Budżet obywatelski Małkinia Górna 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Małkinia Górna 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 23.06.2018 - 31.07.2018
  2. Składanie wniosków projektów 01.08.2018 - 31.08.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 03.09.2018 - 21.09.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 24.09.2018 - 30.09.2018
  5. Głosowanie 02.10.2018 - 15.10.2018
  6. Ogłoszenie wyników 26.10.2018
  7. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Małkinia Górna 2018: zasady

W drugiej edycji budżetu obywatelskiego gminy Małkinia Górna do rozdysponowania było 150 tys. złotych. Oficjalny start kampanii informacyjnej BO miał miejsce 23 czerwca 2018 r.

Kto mógł wziąć udział w 2. edycji BO w Małkini Górnej? W procesie budżetu obywatelskiego mógł uczestniczyć każdy mieszkaniec gminy. Do dokumentu z propozycją zadania należało obowiązkowo dołączyć wypełnione oświadczenia minimum 15 mieszkańców gminy popierających wskazany projekt. Budżet Obywatelski Gminy Małkinia Górna na rok 2019 obejmował zadania inwestycyjne będące zadaniami własnymi gminy. Pojedynczy projekt nie mógł przekroczyć kwoty 150 tys. złotych.n

Wyniki weryfikacji zostały ogłoszone w terminie od 24 do 30 września 2018 r.

Głosowanie nad projektami 2. edycji BO potrwało od 2 do 15 października 2018 roku.

Prawo udziału w głosowaniu nad projektami BO w Małkini Górnej mieli wszyscy mieszkańcy gminy. Głosowanie przeprowadzano w wyznaczonych punktach, gdzie było można wypełnić i złożyć kartę do głosowania lub za pośrednictwem internetowej platformy do zarządzania Budżetem Obywatelskim Gminy Małkinia Górna malkinia.budzet-obywatelski.org. Samo oddawanie głosów odbywało się w sposób tajny i bezpośredni poprzez wybranie maksymalnie 1 projektu (zadania) z listy proponowanych i zweryfikowanych projektów.

Wyniki głosowania:
1. Zwiększenie możliwości operacyjnych jednostki OSP Małkinia Górna poprzez zakup łodzi aluminiowej wraz z przyczepą transportową i samochodem operacyjnym 4x4 (150 000,00 zł) - 508 głosów

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Małkinia Górna

Lokalizacja: ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna Telefon 29 644 80 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości