Budżet obywatelski Malbork 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Malbork 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.03.2018 - 30.04.2018
  2. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 31.08.2018
  3. Głosowanie 01.09.2018
  4. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Malbork 2018: zasady

Pierwszy etap polega na zgłaszaniu przez mieszkańców wniosków z proponowanym projektem inwestycyjnym lub nieinwestycyjnym. Obowiązuje podział na projekty duże (wartość do 100 tys. zł) i małe (wartość do 25 tys. zł). Na pierwszą kategorię przewidziano do rozdysponowania łączną pulę 400 tys. zł, na drugą - łączną pulę 100 tys. zł.

Wniosek musi być poparty podpisami 15 osób. Następnie komisja ocenia nadesłane wnioski pod względem merytorycznym. W kolejnym etapie mieszkańcy oddają głosy (internetowo lub papierowo) na wybrane przez siebie projekty. Można głosować tylko raz (wybór drogi - tradycyjna lub internetowa - należy do mieszkańca), przy czym na karcie do głosowania można wybrać maksymalnie 3 duże projekty i maksymalnie 3 małe projekty.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta w Malborku

Lokalizacja: Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork Telefon 55 629 04 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości