Budżet obywatelski Maków Podhalański 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Maków Podhalański 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.07.2019 - 31.07.2019
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.08.2019 - 12.08.2019
  3. Głosowanie 12.08.2019 - 30.09.2019
  4. Ogłoszenie wyników 01.10.2019 - 07.10.2019
  5. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Maków Podhalański 2019: zasady

Budżet obywatelski w Makowie Podhalańskim w roku 2019 tradycyjnie już został podzielony na dwie części: 75 tys. zł jest przeznaczone na zadania do realizacji w Makowie Centrum, a 45 tys. zł - w Makowie Dolnym.

Projekty może zgłaszać każdy mieszkaniec gminy, który ukończył 16 rok życia.

W edycji BO 2019 zgłoszono więcej projektów niż w latach poprzednich, bo w sumie pięć. Wygrały dwa projekty - jeden dla Makowa Centrum i jeden dla Makowa Dolnego:
- Zakup i montaż żaluzji okiennych na hali sportowej w Zespole Szkół w Makowie.
- Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej SPSK w Makowie Podhalańskim

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Maków Podhalański

Lokalizacja: Szpitalna 4, 34-220 Maków Podhalański Telefon 33 874 9700
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości