Budżet obywatelski Maków Podhalański 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Maków Podhalański 2018: harmonogram

 1. Konsultacje społeczne 01.06.2018 - 13.07.2018
 2. Maraton pisania wniosków 01.06.2018 - 17.07.2018
 3. Składanie wniosków projektów 17.07.2018 - 12.08.2018
 4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 13.08.2018 - 19.08.2018
 5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 20.08.2018
 6. Składanie odwołań 20.08.2018
 7. Głosowanie 20.08.2018 - 19.10.2018
 8. Ogłoszenie wyników 22.10.2018
 9. Działania informacyjne 01.11.2018 - 30.11.2018
 10. Konkurs na realizację projektów 01.01.2019 - 31.12.2019
 11. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Maków Podhalański 2018: zasady

Budżet obywatelski w Makowie Podhalańskim w roku 2018 znów jest podzielony na dwie części: 75 tys. zł jest przeznaczone na zadania do realizacji w Makowie Centrum, a 45 tys. zł - w Makowie Dolnym. Zwiększyła się natomiast kwota budżetu, która teraz wynosi w sumie 120 tys. zł (wobec 75 tys. zł w roku ubiegłym). Projekty może zgłaszać każdy mieszkaniec gminy, który ukończył 16 rok życia.

W edycji BO 2018 zgłoszono dwa projekty, które zostaną zrealizowane. To budowa tężni solankowej w Makowie Centrum oraz remont i regulacja potoku na os. Mędralowa/ Sarnowa na długości 80 m oraz montaż barier.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Maków Podhalański

Lokalizacja: Szpitalna 4, 34-220 Maków Podhalański Telefon 33 874 9700
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości