Budżet obywatelski Lubsko 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Lubsko 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.09.2017 - 16.10.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.12.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.12.2017
  4. Głosowanie 02.01.2018 - 09.02.2018
  5. Ogłoszenie wyników 12.02.2018
  6. Realizacja projektów 12.02.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Lubsko 2017: zasady

Propozycje do budżetu obywatelskiego mógł zgłosić każdy mieszkaniec, który ukończył 18 lat. Każdy głosujący może pobrać tylko jedną kartę do głosowania i oddać 1 głos na wybrany przez siebie (jeden) projekt.
Blisko 900 kart wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Lubsku z głosami poparcia na wybrane przez mieszkańców zadania spośród z wytypowanych wcześniej 27 zadań. Będą one realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta. Mieszkańcy mieli do rozdysponowania 250 tys. zł.
Wszystkie karty trafiały go zaplombowanej urny.
Zbieranie głosów trwało od początku stycznia do 9 lutego. W ciągu ostatnich dwóch dni, do urzędu przyszło poprzeć swoje wybrane projekty, grubo ponad 100 osób.
- To już trzecia edycja budżetu obywatelskiego w naszym mieście - dodaje Henryk Dybka. - I widać, że zainteresowanie nim rośnie. Mieszkańcy rozumieją, że mają bezpośredni wpływ na to, żeby w ich dzielnicy żyło się lepiej i bezpieczniej. Ale że własną przebojowością można wiele osiągnąć, nakłonić sąsiadów do aktywności i udziału w życiu miasta.
- Na pierwsze miejsce wysuwają się naprawy nawierzchni dróg w mieście. Między poszczególnymi projektami była bardzo mała różnica - podkreślała w końcówce głosowania Anna Hekkert z wydziału promocji Urzędu Miejskiego w Lubsku. Wśród zadań, na które można głosować, znalazł się psi plac zabaw przy ul. Sportowej, odwodnienie i utwardzenie placu przy ul. Czesława Miłosza, utworzenie placu zabaw z elementami do ćwiczeń ruchowych na terenie SP nr 2. Były też typowe zadania infastrukturalne, które spędzają sen z powiek mieszkańcom potykającym się o dziury w chodnikach czy niszczącym podwozia samochodów na szutrowych drogach dojazdowych do osiedli. To m.in. budowa chodnika przy ul. 3 Maja, budowa nawierzchni ul. Kosmonautów, remont nawierzchni ul. Działkowej i ul. Lipowej, PAR-KING Szachowy przy Lubskim Domu kultury, przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej, modernizacja podwórka przy ul. Emilii Plater 2-4, przebudowa części ul. Lubuskiej przy blokach nr 53, 51, remont chodnika przy ul. Wiosny Ludów.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Lubsko

Lokalizacja: Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko Telefon 68 457 61 01
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości