Budżet obywatelski Luboń 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Luboń 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 08.05.2017 - 18.06.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 19.06.2017 - 27.08.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 28.08.2017
  4. Głosowanie 03.09.2017 - 16.09.2017
  5. Ogłoszenie wyników 10.10.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Luboń 2017: zasady

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Lubonia. Każdy projekt musi być poparty listą przynajmniej 10 podpisów (mieszkańców Lubonia). Aby zgłosić propozycję, należy wypełnić formularz za pośrednictwem strony internetowej. Zgłoszone przez mieszkańców projekty podlegają weryfikacji formalnej i merytorycznej. Pojedyncze zadanie nie może przekroczyć kwoty Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego: na zadania „inwestycyjne” - 100 tys. zł, zadania „nieinwestycyjne” - 50 tys. zł. Zwycięskie projekty są wyłaniane w głosowaniu (głos można oddać drogą elektroniczną lub w punkcie stacjonarnym za pomocą karty do głosowania). Każdy mieszkaniec może oddać 4 głosy (po 2 na obie kategorie). Zwyciężają pomysły, które zdobyły najwięcej głosów.

W tej edycji wybranych do realizacji zostało siedem projektów:
1. Rewitalizacja terenów wokół Potoku Junikowskiego - krok I - nowoczesny plac zabaw wraz siłownią zewnętrzną oraz systemem monitoringu
2. Rewitalizacja obiektu sportowego przy ulicy Jaśminowej
3.Toaleta na Wzgórzu Papieskim
4. Stacje naprawy rowerów w Luboniu
5. Przeżyjmy to jeszcze raz... Bezpłatne zajęcia fitness na świeżym powietrzu (zumba, joga, aerobik, pilates)
6. Weekendowe spływy kajakowe - II edycja
7. FUNgielski to język angielski dla mieszkańców Lubonia w każdym wieku

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż niepełnoletni za zgodą opiekuna

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Luboń

Lokalizacja: Plac Edmunda Bojanoskiego 2, 62-030 Luboń Telefon 61 813 00 11
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości