Budżet obywatelski Lubniewice 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Lubniewice 2019: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 01.05.2019 - 04.07.2019
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 01.05.2019 - 07.07.2019
  3. Składanie wniosków projektów 05.06.2019
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 05.07.2019 - 02.08.2019
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 02.08.2019
  6. Głosowanie 02.08.2019 - 04.09.2019
  7. Działania informacyjne 01.06.2019 - 15.11.2019
  8. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Lubniewice 2019: zasady

Od 2 sierpnia można było głosować na zadanie do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020. Wpłynęło 6 wniosków. Głosowanie odbywało się na terenie gminy Lubniewice, bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach (sekretariat), elektronicznie oraz u sołtysów w sołectwach od 2 sierpnia do 4 września 2019 roku. W głosowaniu mógł brać udział każdy mieszkaniec gminy Lubniewice. Głosować można było do 4 września 2019 roku.
Zwycięskie projekty:
„Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Glisno” – 104 głosy
„Naprawa dróg gminnych w miejscowości Jarnatów” – 57 głosów
„Modernizacja sali szkoleniowej, elewacji oraz garaży remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubniewicach” – 441 głosów

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Lubniewicach

Lokalizacja: ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice Telefon 957557052
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości