Budżet obywatelski Lubliniec 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Lubliniec 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 29.06.2018 - 10.09.2018
  2. Składanie wniosków projektów 10.07.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 11.09.2018 - 24.09.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 25.09.2018 - 27.09.2018
  5. Głosowanie 30.10.2018
  6. Ogłoszenie wyników 03.12.2018 - 14.12.2018
  7. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Lubliniec 2018: zasady

Do realizacji zostanie przeznaczonych pięć rekomendowanych projektów, które otrzymały największą liczbę ważnych głosów w głosowaniu mieszkańców Lublińca. Rekomendacji dokonana Zespół ds. Funduszy Urzędu Miejskiego w Lublińcu. Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie na formularzu przez co najmniej 20 mieszkańców Lublińca. Mieszkaniec może udzielić poparcia projektu wyłącznie osobiście. Głosowanie odbywa się bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Lublińcu albo korespondencyjnie (decyduje data wpływu), przez nie mniej niż 14 dni kalendarzowych. Każdy mieszkaniec Lublińca może zagłosować tylko jeden raz, bez względu na wybraną przez siebie formę głosowania. W przypadku oddania głosu więcej niż raz, wszystkie oddane przez daną osobę głosy zostaną unieważnione. Za nieważne będą uznane także głosy, które wpłyną po terminie albo głosy oddane za pośrednictwem innych osób.

Głosowanie na tegoroczne projekty rozpocznie sie 30 października.

W ramach budżetu partycypacyjnego zgłoszono w sumie pięć zadań. Niestety żadne nie otrzymało pozytywnej rekomendacji miasta, dlatego żadne nie zostało zakwalifikowane do realizacji.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Lublińcu

Lokalizacja: ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec Telefon 034 3530100
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości