Budżet obywatelski Lubliniec 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Lubliniec 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 21.03.2017 - 13.04.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 14.04.2017 - 28.04.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 11.05.2017 - 22.05.2017
  4. Głosowanie 23.05.2017 - 12.06.2017
  5. Ogłoszenie wyników 13.06.2017 - 30.06.2017
  6. Realizacja projektów 31.07.2017

Budżet obywatelski Lubliniec 2017: zasady

Tym razem 250 tys. zł przeznaczył Lubliniec na druga edycję budżetu obywatelskiego. To o 150 tys. więcej niż w roku ubiegłym, gdy w naszym mieście miała miejsce pierwsza, pilotażowa edycja budżetu. Zgodnie z zapowiedzią włodarza miasta, kwota ta została zwiększona.
W tym roku lublińczanie zgłosili 19 propozycji projektów w ramach budżetu obywatelskiego. Aż 17 z nich zakwalifikowano do dalszego etapu.

W wyniku głosowania do realizacji przyjęto sześć pomysłów:
- Teren rekreacji dla dzieci i dorosłych w Steblowie (dzielnica Steblów przy ulicy Oleskiej, przed miejskim boiskiem wielofunkcyjnym)
- Przyjazne słoneczko (Miejski Orlik przy ulicy Kochcickiej 12)
- Zdrowie i relaks dla każdego – siłownia pod chmurką przy ulicy Szymanowskiego w Lublińc (teren miejski pomiędzy ulicą Wyspiańskiego a blokiem nr 12 przy ulicy Szymanowskiego)
- Rekreacja pod chmurką (działka nr 3458/292 obok skrzyżowania ulic Opolskiej i Pasiecznej w Lublińcu)
- Wymiana ławek na nowe na rynku lublinieckim (na placu Konrada Mańki)
- Osiedlowe miejsce rekreacji (Lubliniec ul. Wojska Polskiego, teren między blokiem nr 2 a nr 4, działka nr 2627/170).
Numer edycji:
2
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Lublińcu

Lokalizacja: ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec Telefon 42-700
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości