Budżet obywatelski Lublin 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Lublin 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 15.03.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 16.04.2018 - 31.05.2018
  3. Głosowanie 23.09.2018 - 10.10.2018
  4. Ogłoszenie wyników 10.10.2018 - 31.10.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Lublin 2018: zasady

44 projekty, spośród 165 zgłoszonych, trafią do realizacji w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego. Kwota 15 mln zł będzie rozdysponowana na 5 projektów dużych oraz 39 projektów małych. W specjalnych miejscach-punktach swój głos oddało 2 596 osób, a przez Internet 22 722. Najwięcej kart do głosowania oddano w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 25 przy ul. Sympatycznej – 357 głosów oraz w filii nr 35 przy ul. Bursztynowej – 197 głosów. W tegorocznej edycji głosowało ponad 25 tys. mieszkańców Lublina. Głosowanie rozpoczęło się 23 września i trwało do 10 października.
Ratusz zapowiedział, że będzie nagradzać dzielnice, które wykażą się najwyższą frekwencją w głosowaniu. I to nagradzać finansowo. - Pięć dzielnic, gdzie aktywność mieszkańców będzie najwyższa otrzyma o 50 proc. wyższe środki z rezerwy celowej - zapowiedział jeszcze w marcu Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Obecnie każda z 27 dzielnic otrzymuje z ratusza na drobne inwestycje po ok. 130 tys. zł.
Najwięcej głosów uzyskał projekt Modernizacja stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntowskich - II etap, uzyskując 3045 głosów. Wśród zwycięzców był także projekt, który w budżecie obywatelskim pojawiał się kilkakrotnie:CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS WĄWÓZ – miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji.Tym razem zyskał odpowiednią liczbę głosów.
A oto kilka ważnych projektów, które będą realizowane w 2019 r:
Remont ulicy Rycerskiej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej ul. Kaczeńcowej
Inwestycje na Kalinie
Modernizacja stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntowskich - II etap
Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie
Chodnikiem przez Bystrzycę
Budowa zatok parkingowych przy Szafirowej
Zapobieganie bezdomności zwierząt:sterylizacje, kastracje, czipowanie
Centrum Aktywności Sportowej Bronowice
Remont ul. Antoniego Jeziorańskiego
Remont powierzchni asfaltowej części ul Fantastycznej
Przebudowa nawierzchni płyty boiska, wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania imprez okolicznościowych
Lepsza Zdrowa - wzmocnienie nawierzchni ul. Zdrowej, poprawa infrastruktury drogowej szansą dla podniesienia bezpieczeństwa i rozwoju dzielnicy Głusk
Aktywny student
Aktywny uczeń
Miejsca parkingowe na Tatarach
Rewitalizacja terenu SP16 - Z klasą i z rodziną czas płynie zdrowo na placu zabaw pod chmurką, zbudowanym odlotowo! Budowa placu zabaw.
Aktywni Młodzi Pełni Pasji
Modernizacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie
Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie


Numer edycji:
5
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Lublin

Lokalizacja: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin Telefon 81 466 10 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości