Budżet obywatelski Lublin 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Lublin 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 28.04.2017 - 31.05.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.06.2017 - 30.06.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 18.07.2017
  4. Składanie odwołań 18.07.2017 - 25.07.2017
  5. Głosowanie 25.09.2017 - 10.10.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Lublin 2017: zasady

W 2017 r. na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Lublina mogły głosować osoby zameldowane, dopisane do listy wyborców lub dopisane do listy osób głosujących na projekty BO (niezależnie od wieku).

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Lublin

Lokalizacja: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin Telefon 81 466 10 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości