Budżet obywatelski Lubawa 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Lubawa 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.09.2017 - 09.09.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 10.09.2017 - 30.09.2017
  3. Głosowanie 01.10.2017 - 21.10.2017
  4. Ogłoszenie wyników 20.11.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Lubawa 2017: zasady

W ramach Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego realizowane będą działania zmierzające do poprawy estetyzacji otoczenia, zwiększenia potencjału rekreacyjnego miasta oraz projekty inwestycyjne lub remontowe.
Do budżetu obywatelskiego wniosek składa każdy pełnoletni mieszkaniec Lubawy, którego propozycję działania popiera grupa co najmniej trzydziestu lubawian.
Przed złożeniem wnioskuwarto skorzystać z konsultacji z pracownikami urzędu, by weryfikacja formalna propozycji projektu przebiegła pomyślnie i bez komplikacji.
Ostatni etap to głosowanie, które odbywa się w sposób tradycyjny za pomocą kart oraz przez internet. Każdy ma jeden głos.

W wyniku tegorocznego głosowania największe poparcie uzyskał projekt:
Rozbudowa boiska do piłki nożnej oraz budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Królewskim. Oddano na niego 648 głosów.
Na drugi z projektów "Remont chodnika przy ulicy Poznańskiej" oddano 388 głosów.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Lubawa

Lokalizacja: ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa Telefon +89 645 53 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości