Budżet obywatelski Lubartów 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Lubartów 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 08.09.2017 - 09.10.2017
  2. Głosowanie 11.01.2018 - 13.01.2018
  3. Ogłoszenie wyników 13.01.2018
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Lubartów 2018: zasady

Lubartów zdecydował się przeznaczyć w 2018 r. 650 tys. zł na realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Głosowanie zaplanowano na 11, 12 i 13 stycznia tego roku. Mogą wziąć w nim mieszkańcy, którzy ukończyli 16. rok życia.

8.09.2017- 9.10.2017 - termin zgłaszania pomysłów w edycji 2018
11.01.2018-13.01.2018 - głosowanie
13.01.2018 - ogłoszenie wyników głosowania w edycji 2018

Wyniki głosowania:
1. Budowa Zestawów Inteligentnego Podświetlania znaków D-6 z systemem zasilania solarnego 3 przejść dla pieszych w Lubartowie - 663 głosów
2. Budowa nowych miejsc parkingowych na os. Popiełuszki - 398 głosów
3. Budowa nowego placu zabaw na os. Szaniawskiego w Lubartowie - 3348 głosów
4. XXV Święto Roweru - 294 głosów
5. Rozegrany Lubartów - "Miasteczko gier" - 279 głosów
6. Budowa chodnika na os. Kopernika w Lubartowie - 238 głosów
7. Aktywny senior - 220 głosów
8. Oświetlenie ulic Stefana Batorego i Zygmunta II Augusta - 137 głosów
9. Modernizacja placu zabaw i rekreacji przy ul. Chmielnej - 115 głosów
10. Oświetlenie ulic: Makowa, Chabrowa, Ruminakowa - 115 głosów
11. W rytmie miasta - 79 głosów


Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Lubartów

Lokalizacja: ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów Telefon 81 855-22-73
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości