Budżet obywatelski Lubartów 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Lubartów 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 07.09.2016 - 06.10.2016
  2. Głosowanie 04.12.2016 - 06.12.2016
  3. Ogłoszenie wyników 06.12.2016
  4. Realizacja projektów 01.01.2017 - 31.12.2017

Budżet obywatelski Lubartów 2017: zasady

Mieszkańcy Lubartowa będą decydować o tym, które projekty zostaną zrealizowane ze środków budżetu obywatelskiego. Do rozdysponowania mamy środki w wysokości 638000 zł.
Harmonogram tej edycji:
- 4-6 grudnia 2016 roku głosowanie
- realizacja projektów 2017
Do realizacji zostaną zakwalifikowane projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski w 2017r.

Lista projektów z największa ilością głosów:
- Budowa automatycznych toalet publicznych na terenie Miasta Lubartów
- Budowa kompleksu boisk do siatkówki plażowej
- Budowa placu zabaw na działce nr 83/17 przy ul. Łokietka w Lubartowie
- Eko-stadion czyli budowa zieleni parkowej wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi (urządzenia sportu i rekreacji) na „Osiedlu Garbarskim”
- Oświetlenie ulic Stefana Batorego i Zygmunta II Augusta
- Rozegrany Lubartów – „Miasteczko gier” – czyli stoliki do gier w centrum miasta – w szachy, brydża, chińczyka, piłkarzyki
- Siłownie plenerowe

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Lubartów

Lokalizacja: ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów Telefon 81 855-22-73
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości