Budżet obywatelski Łosice 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Łosice 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 10.07.2018 - 14.12.2018
  2. Składanie wniosków projektów 31.07.2018 - 21.08.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 22.08.2018 - 30.08.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 21.09.2018
  5. Głosowanie 24.09.2018 - 03.10.2018
  6. Ogłoszenie wyników 01.11.2018
  7. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Łosice 2018: zasady

WYNIKI: https://gmina.losice.pl/index.php/pl/news-reader/wyniki-glosowania-na-budzet-obywatelski-2019.html

Zwyciężyła propozycja Ewy Hornowskiej – Utwardzenie i zadaszenie tarasu przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Łosicach. Na ten projekt oddano 804 ważne głosy. Jego wartość to 72 tys. zł.
To maksymalna kwota w przypadku projektu „dużego“ (80% wartości Budżetu Obywatelskiego). W ramach naboru nie wpłynął żaden projekt „mały“ (20% Budżetu Obywatelskiego) Z puli 90 tys. zł., przeznaczonej na BO MiG Łosice 2019, pozostaje wolna kwota - 18 tys. zł. Decyzję o jej przeznaczeniu podejmie Burmistrz.
________________________________________________

Budżet Obywatelski 2019 jest to wydzielona kwota w ramach wydatków określonych w budżecie Miasta i Gminy Łosice na 2019 rok.

Tym razem do dyspozycji mieszkańców przekazano kwotę 90 tys. zł. Została podzielona na dwie części:
- 80% na tzw. duże projekty, których wartość przekracza 6 tys. zł.
- 20% na tzw. małe projekty, o wartości niższej niż 6 tys. zł.

Szacunkowa wartość pojedynczego projektu nie może przekroczyć wysokości środków przeznaczonych na realizację danej części Budżetu Obywatelskiego.

W ramach Budżetu Obywatelskiego wydziela się dwie części:
a) 80% środków, które przeznacza się na realizację dużych projektów o wartości
powyżej 6.000,00 zł,
b) 20% środków, które przeznacza się na realizacje małych projektów o wartości
do 6.000 zł.
Propozycję projektu może zgłosić mieszkaniec Miasta i Gminy Łosice. Za mieszkańca uważa się osobę zameldowaną na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta i Gminy Łosice.

Głosowanie przeprowadza się w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach ul. Piłsudskiego 6, w godzinach urzędowania pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 7.30.-15.30, gdzie będzie można wypełnić i złożyć kartę do głosowania.

Osoba głosująca może złożyć wyłącznie jedną kartę̨ do głosowania i ma możliwość zagłosowania na maksymalnie 1 duży projekt i 1 mały projekt. W głosowaniu udział biorą mieszkańcy Miasta i Gminy Łosice urodzeni przed 1 stycznia 2005 roku. W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia, do karty do głosowania należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego, której wzór określi Burmistrz Miasta i Gminy Łosice.

Tegoroczne głosowanie odbyło się w dniach 24 września - 3 października 2018 r. Z kolei jego wyniki poznamy do 1 listopada 2018 r.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
niepełnoletni za zgodą opiekuna

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

Lokalizacja: ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice Telefon 83 357 35 42
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości