Budżet obywatelski Łosice 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Łosice 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 31.07.2017 - 21.08.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 22.08.2017 - 28.08.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 21.09.2017
  4. Głosowanie 22.09.2017 - 02.10.2017
  5. Ogłoszenie wyników 01.11.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Łosice 2017: zasady

Ze środków Budżetu Partycypacyjnego są finansowane projekty należące do zadań
własnych gminy, które są możliwe do realizacji w 2018 r.

W ramach Budżetu Partycypacyjnego wydziela się dwie części:
a) 80% środków, które przeznacza się na realizację projektów inwestycyjnych,
b) 20% środków, które przeznacza się na realizacje projektów społecznych.

Kto mógł zgłosić projekt w ramach BP 2018?

Propozycję projektu mógł zgłosić mieszkaniec Miasta i Gminy Łosice.

Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie na formularzu stanowiącym przez co najmniej 10 mieszkańców Miasta i Gminy Łosice. Każda osoba wymieniona może zgłosić oraz poprzeć dowolną ilość projektów. W przypadku, gdy pomysłodawcą projektu jest osoba małoletnia, do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę̨ opiekuna prawnego. Oba formularze można znaleźć tutaj: http://gmina.losice.pl/index.php/pl/news-reader/budzet-partycypacyjny.html.

Gdzie należało złożyć formularz z projektem?

Formularze w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miast
i Gminy w Łosicach gmina.losice.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Formularze składa się w terminie od 31 lipca do 21 sierpnia 2017 roku.

Weryfikacja projektów

Formularze z propozycjami projektów podlegają weryfikacji formalnej przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego powołany przez Burmistrza. Formalna weryfikacja zgłoszonego projektu powinna zostać przeprowadzona do 31 sierpnia 2017 roku.

Głosowanie

Projekty, które pozytywnie przejdą weryfikację zostaną poddane głosowaniu mieszkańców Łosic. Głosowanie przeprowadza się w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach ul. Piłsudskiego 6, w godzinach urzędowania, gdzie będzie można wypełnić i złożyć kartę do głosowania.

Osoba głosująca może złożyć wyłącznie jedną kartę̨ do głosowania. Osoba głosująca może poprzeć maksymalnie 1 projekt inwestycyjny i 1 projekt społeczny. W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia, do karty do głosowania należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego

Głosowanie zaplanowano na termin 22 września - 2 października 2017 r. . Z kolei jego wyniki poznamy do 1 listopada 2017 r.

Wybrane, zwycięskie projekty: "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łuzkach", "Siłownia napowietrzna na rodzinnym placu zabaw przy podwórku Nivea w Łosicach", "Zorganizowanie miejsca wypoczynku mieszkańcom osiedla Sienkiewicza i Bialska".

Pełna lista zwycięskich projektów: http://www.podlasie24.pl/losice/region/budzet-obywatelski-2018-luzki-i-biernaty-zwyciezcami-22daa.html.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
niepełnoletni za zgodą opiekuna

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

Lokalizacja: ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice Telefon 83 357 35 42
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości