Budżet obywatelski Łosice 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Łosice 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 31.07.2017 - 21.08.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 22.08.2017 - 28.08.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 21.09.2017
  4. Głosowanie 22.09.2017 - 02.10.2017
  5. Ogłoszenie wyników 01.11.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Łosice 2017: zasady

Ze środków Budżetu Partycypacyjnego są finansowane projekty należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w 2018 r.

W ramach Budżetu Partycypacyjnego wydziela się dwie części:
a) 80% środków, które przeznacza się na realizację projektów inwestycyjnych,
b) 20% środków, które przeznacza się na realizacje projektów społecznych.

Propozycję projektu mógł zgłosić mieszkaniec Miasta i Gminy Łosice. Propozycja projektu musiała zostać poparta pisemnie na formularzu stanowiącym przez co najmniej 10 mieszkańców Miasta i Gminy Łosice.

Projekty, które pozytywnie przeszły weryfikację zostały poddane głosowaniu mieszkańców Łosic. Osoba głosująca mogła poprzeć maksymalnie 1 projekt inwestycyjny i 1 projekt społeczny. W przypadku, gdy głosującym była osoba małoletnia, do karty do głosowania należało dołączyć zgodę opiekuna prawnego

Głosowanie zaplanowano na termin 22 września - 2 października 2017.

Wybrane, zwycięskie projekty: "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łuzkach", "Siłownia napowietrzna na rodzinnym placu zabaw przy podwórku Nivea w Łosicach", "Zorganizowanie miejsca wypoczynku mieszkańcom osiedla Sienkiewicza i Bialska".

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
niepełnoletni za zgodą opiekuna

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

Lokalizacja: ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice Telefon 83 357 35 42
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości