Budżet obywatelski Łomża 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Łomża 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 24.05.2017 - 07.06.2017
  2. Składanie wniosków projektów 08.06.2017 - 07.07.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 08.07.2017 - 31.08.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.09.2017
  5. Składanie odwołań 01.09.2017 - 08.09.2017
  6. Rozpatrywanie odwołań 11.09.2017 - 12.09.2017
  7. Głosowanie 18.09.2017 - 06.10.2017
  8. Ogłoszenie wyników 23.10.2017
  9. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Łomża 2017: zasady

Łomża została podzielona na 3 strefy: Południe, Centrum i Łomżycę. Każda z nich otrzyma 25 proc. całości ustalonej kwoty. Pozostałe 25 proc. stanowi rezerwę, która zostanie rozdzielona przez Zespół Koordynujący zachowując kolejność wynikającą z głosowania Mieszkańców oraz w miarę możliwości, starając się podzielić środki w równym stopniu dla każdej ze strefy.
• Pieniądze mogą zostać przeznaczone na inwestycje, a więc budowę lub modernizację infrastruktury miejskiej.
• Swój pomysł może zgłosić każdy Mieszkaniec Łomży.
W tym roku po raz pierwszy można zgłaszać działania w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.

Aby pomysł został zrealizowany w ramach Budżetu obywatelskiego, musi zostać właściwie przygotowany i zgłoszony na odpowiednim formularzu zgłoszenia zadania. Zgłoszenie musi być podpisane przez wnioskodawcę oraz musi zawierać podpisy i dane 10 osób, które popierają pomysł.

Zgłoszone przez Mieszkańców zadania zostaną zweryfikowane od strony formalnej przez pracowników Urzędu Miejskiego. Członkowie Zespołu Koordynującego, wraz z właściwymi merytorycznie jednostkami organizacyjnymi Urzędu, ocenią:
• Zgodność z obowiązującą Strategią Miasta
• Obiektywną możliwość realizacji
• Szacunkowy koszt zadania
• Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz niesprzeczność z planami inwestycyjnymi Miasta

Urzędnicy nie będą oni oceniać, czy dany projekt im się podoba, a jedynie sprawdzą, czy wszystko jest z nim w porządku od strony formalnej, tzn. czy dotyczy on majątku miejskiego, zadań samorządu, czy koszt jest właściwie oszacowany i nie przekracza kwoty 150 000 zł., a także czy samorząd ma zabezpieczone pieniądze na pokrycie kosztów zadania (np. na utrzymanie). Na tej podstawie Zespół Koordynujący sporządza listę zadań do głosowania, w którym to sami Mieszkańcy zadecydują, które zadania będą realizowane.

Projekty zatwierdzone do realizacji:
Centrum:
- Droga po zdrowie – ul. Kapucyńska;
- Budowa nowych schodów lub ich kapitalny remont – ul. Zamiejska – ul. Zjazd;
- Bezpieczna ulica – wykonanie 3 progów zwalniających – ul. Senatorska;
- Remont terenu przed budynkiem nr 2 przy ul. 3 Maja z funkcją miejsc postojowych wraz z remontem wjazdu z ulicy 3 Maja;
- Remont nawierzchni chodnika u zbiegu ulic aleja Legionów – Wojska Polskiego do strony Ronda Kościuszki – trakt pieszy pomiędzy Al. Legionów a Wojska Polskiego od strony Ronda Kościuszki.

Łomżyca:
- Mini bulwary nad Łomżyczką – osiedle Maria I i II;
- Inteligentne oświetlenie traktu pieszo – rowerowego wraz z monitoringiem od ul. Przyjaźni do ul. Szerokiej – trakt pieszo – rowerowy od ul. Przyjaźni do ul. Szerokiej;
- Monitoring i oświetlenie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Łomżyca – skrzyżowanie ulic Browarnej i Podleśnej;
- Budowa chodników, wjazdów na ul. Lipowej z przedłużeniem chodnika do ul. Sikorskiego – ul. Lipowa oraz po jednej stronie ul. Łukasińskiego i ul. Strażacka;
- Ułożenie nowego chodnika na ul. Obrońców Łomży – ul. Obrońców Łomży.

Południe:
- Remont chodników w pasie drogowym ul. Przykoszarowej i Niemcewicza przy bud. Przykoszarowa 15, 17, 19 i H. Kołłątaja 12;
- Wykonanie miejsc postojowych pomiędzy bud. Na ul. Bema i ul. Prusa 1 na obrzeżach parku Jana Pawła II;
- Remont ciągu komunikacyjnego Osiedla Jantar – fragment działki nr 12150 ul. Bema;
- Remont nawierzchni parkingu – ul. Ks. Anny 6D;
- Remont chodników w pasie drogowym przy ul. Przykoszarowej przy bud. 21, 23, 25 – chodniki przy bud. Przykoszarowa 21,23, 25;
- Przestrzeń dla pociech – ul. Kazańska 5.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Łomży

Lokalizacja: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Telefon 862162463
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości