Budżet obywatelski Łomża 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Łomża 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 24.05.2017 - 07.06.2017
  2. Składanie wniosków projektów 08.06.2017 - 07.07.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 08.07.2017 - 31.08.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.09.2017
  5. Składanie odwołań 01.09.2017 - 08.09.2017
  6. Rozpatrywanie odwołań 11.09.2017 - 12.09.2017
  7. Głosowanie 18.09.2017 - 06.10.2017
  8. Ogłoszenie wyników 23.10.2017
  9. Działania informacyjne 13.09.2017
  10. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Łomża 2018: zasady

Łomża została podzielona na 3 strefy: Południe, Centrum i Łomżycę. Każda z nich otrzyma 25 proc. całości ustalonej kwoty. Pozostałe 25 proc. stanowi rezerwę, która zostanie rozdzielona przez Zespół Koordynujący zachowując kolejność wynikającą z głosowania Mieszkańców oraz w miarę możliwości, starając się podzielić środki w równym stopniu dla każdej ze strefy.
• Pieniądze mogą zostać przeznaczone na inwestycje, a więc budowę lub modernizację infrastruktury miejskiej.
• Swój pomysł może zgłosić każdy Mieszkaniec Łomży.
W tym roku po raz pierwszy można zgłaszać działania w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Łomży

Lokalizacja: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Telefon 862162463
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości