Budżet obywatelski Łomża 2016

Edycja budżetu:

2016

Budżet obywatelski Łomża 2016: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 22.08.2016 - 04.09.2016
  2. Składanie wniosków projektów 05.09.2016 - 16.09.2016
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 19.09.2016 - 07.10.2016
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 10.10.2016
  5. Składanie odwołań 11.10.2016 - 17.10.2016
  6. Rozpatrywanie odwołań 18.10.2016 - 24.11.2016
  7. Głosowanie 03.11.2016 - 16.11.2016
  8. Ogłoszenie wyników 25.11.2016
  9. Działania informacyjne 26.10.2016 - 02.11.2016
  10. Realizacja projektów 01.01.2017 - 31.12.2017

Budżet obywatelski Łomża 2016: zasady

Łomża została podzielona na 3 strefy: Południe, Centrum i Łomżycę. Każda z nich otrzyma 25 proc. całości ustalonej kwoty. Pozostałe 25 proc. stanowi rezerwę, która zostanie rozdzielona przez Zespół Koordynujący zachowując kolejność wynikającą z głosowania Mieszkańców oraz w miarę możliwości, starając się podzielić środki w równym stopniu dla każdej ze strefy.
•    Pieniądze mogą zostać przeznaczone na inwestycje, a więc budowę lub modernizację infrastruktury miejskiej.
•    Swój pomysł może zgłosić każdy Mieszkaniec Łomży.

Aby pomysł został zrealizowany w ramach Budżetu obywatelskiego, musi zostać właściwie przygotowany i zgłoszony na odpowiednim formularzu zgłoszenia zadania. Zgłoszenie musi być podpisane przez wnioskodawcę oraz musi zawierać podpisy i dane 10 osób, które popierają pomysł.

W tej edycji wykonano następujące zadania:
Remont kapitalny ul. Zielonej wraz z oświetleniem (odcinek od ul. Woziwodzkiej do ZSTiO NR4)
PLAC ZABAW "STATEK KOLUMBA" ZE STREFĄ RODZICA W FORMIE ZADASZONYCH ALTANEK(Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią)
Remont kapitalny ul. Szkolnej
Bezpieczny cmentarz, bezpieczny Zaułek Cmentarny - założenie monitoringu wizyjnego
Inteligentne oświetlenie traktu pieszorowerowego wraz z monitoringiem od ul. Przyjaźni do ul. Obrońców Łomży oraz przyległego terenu rekreacyjnego przy ul. Przytulnej
Elementy gier zespołowych na terenie rekreacyjnym przy ul. Przytulnej
Centrum Wypoczynku i Rekreacji Łomżyca (Działka przy skrzyżowaniu ul. Browarnej i ul. Podleśnej)
Poprawa bezpieczeństwa ul. Waleriana Łukasińskiego, Łomżyca
Progi zwalniające na ul. Kraska
Remont chodników i parkingu w pasie drogowym ulicy J.U. Niemcewicza i H. Kołłątaja
Remont chodników i budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Jantar
Remont chodników w pasie drogowym ulicy H. Kołłątaja

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Łomży

Lokalizacja: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Telefon 86 216 24 63
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości