Budżet obywatelski Łomża 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Łomża 2019: harmonogram

 1. Kampania promocyjno-informacyjna 14.02.2019 - 28.02.2019
 2. Składanie wniosków projektów 01.03.2019 - 24.03.2019
 3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 25.03.2019 - 16.04.2019
 4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 17.04.2019
 5. Składanie odwołań 17.09.2019 - 23.09.2019
 6. Rozpatrywanie odwołań 02.05.2019 - 08.05.2019
 7. Głosowanie 20.05.2019 - 21.06.2019
 8. Ogłoszenie wyników 30.08.2019
 9. Działania informacyjne 02.09.2019
 10. Konkurs na realizację projektów 02.09.2019 - 31.12.2019
 11. Realizacja projektów 02.09.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Łomża 2019: zasady

Każdy mieszkaniec może zgłosić jeden pomysł. Do składanego projektu należy dołączyć listę z podpisami 10 osób, które popierają ten pomysł. W przypadku zadania o charakterze inwestycyjnym musi ono zostać poparte przez mieszkańców strefy, w której ma być realizowane. Jeden mieszkaniec może udzielić poparcia kilku zadaniom. Zadania zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego muszą być zlokalizowane wyłącznie na terenach będących własnością Miasta Łomża.


Można zgłosić zadania inwestycyjne, np. budowa placu zabaw, remont chodnika, zamontowanie oświetlenia. W ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego poza zadaniami inwestycyjnymi można zgłaszać także różnego rodzaju działania społeczne, sportowe, kulturalne dotyczące młodzieży, np. potańcówki, mecze, szkolenia, itp. Mieszkańcy mają naprawdę bardzo wiele możliwości.

Numer edycji:
7
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Łomży

Lokalizacja: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Telefon 862162463
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości