Budżet obywatelski Łomża 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Łomża 2018: harmonogram

  1. Maraton pisania wniosków 01.06.2018 - 29.06.2018
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 17.05.2018
  3. Składanie wniosków projektów 01.06.2018 - 29.06.2018
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 02.07.2018 - 30.08.2018
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 31.08.2018
  6. Składanie odwołań 06.09.2018 - 12.09.2018
  7. Rozpatrywanie odwołań 13.09.2018 - 14.09.2018
  8. Głosowanie 14.09.2018 - 04.10.2018
  9. Ogłoszenie wyników 15.10.2018
  10. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Łomża 2018: zasady

Łomża została podzielona na 3 strefy: Południe, Centrum i Łomżycę. Każda z nich otrzyma 25 proc. całości ustalonej kwoty. Pozostałe 25 proc. stanowi rezerwę, która zostanie rozdzielona przez Zespół Koordynujący zachowując kolejność wynikającą z głosowania Mieszkańców oraz w miarę możliwości, starając się podzielić środki w równym stopniu dla każdej ze strefy.
• Pieniądze mogą zostać przeznaczone na inwestycje, a więc budowę lub modernizację infrastruktury miejskiej.
• Swój pomysł może zgłosić każdy Mieszkaniec Łomży.
W tym roku po raz drugi można zgłaszać działania w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.

Aby pomysł został zrealizowany w ramach Budżetu obywatelskiego, musi zostać właściwie przygotowany i zgłoszony na odpowiednim formularzu zgłoszenia zadania. Zgłoszenie musi być podpisane przez wnioskodawcę oraz musi zawierać podpisy i dane 10 osób, które popierają pomysł. Wtedy zostaje poddany głosowaniu.

Najwięcej głosów mieszkańców w tej edycji zdobyły następujące pomysły:
- Bezpieczne osiedle - monitoring osiedla nr 5,
- Modernizacja wjazdu przy ul. Nowogrodzkiej 6 i Stacha Konwy 2,
- Mini Park - ul. Szosa Zambrowska - Piłsudskiego,
- Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością w Parku im. św. Jana Pawła II w Łomży - nieużytkowane boisko przy ul. B. Prusa 3 i 5,
- Poprawa nawierzchni ulicy i parkingów - osiedle Konstytucji 3 Maja przy budynkach 6, 8, 9,
- Bezpieczne miejsca postojowe dla maluchów na „Bawełnie” wraz z poszerzeniem ul. Studenckiej – ul. Wojska Polskiego 161A i ul. Studencka 11

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Łomży

Lokalizacja: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Telefon 862162463
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości