Budżet obywatelski Łódź 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Łódź 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 13.02.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 20.02.2017 - 27.04.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.09.2017
  4. Głosowanie 16.09.2017 - 08.10.2017
  5. Ogłoszenie wyników 21.10.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Łódź 2017: zasady

Budżet obywatelski Łodzi pozwala mieszkańcom wymyślić i zgłosić ich zdaniem najpotrzebniejsze inwestycje i projekty. Pomysły może zgłosić każdy łodzianin, niezależnie od wieku. Głosować mogą mieszkańcy Łodzi, którzy ukończyli 16. rok życia. Nie muszą być tu zameldowani, do głosowania zachęcani są m.in. studenci.

W 2017 roku do podziału było 40 mln zł, co stanowiło około 1 proc. całego budżetu miasta. Zadania wybierane były w dwóch kategoriach: ogólnołódzkie i osiedlowe. Na zadania ogólne przeznaczono 9,99 mln zł, na zadania osiedlowe 30,01 mln zł. Kwoty dla 36 łódzkich osiedli zależały od liczby ich mieszkańców i wahały się od 230 tys. dla najmniejszego osiedla Nr 33 aż do 1,91 mln zł dla największego osiedla Chojny-Dąbrowa. Koszt zgłaszanych zadań osiedlowych nie mógł przekroczyć puli dla danego osiedla, koszt zadań ogólnomiejskich niecałych 2 mln zł.

W głosowaniu najwięcej poparcia zdobyły nast. projekty:
"Zwierzęta w Łodzi są ważne. Pomoc dla zwierząt bezdomnych i właścicielskich"
"Pozwól mi żyć. Arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych"
"Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej"
"Nowoczesna strefa rekreacji, wypoczynku i animacji w parku na Zdrowiu. Kontynuacja zadania Lunapark inaczej: wzgórze 3 wież ze zjeżdżalniami"
"Miłość na zdrowie! Opiekunki dla dzieci z pałacu hospicjum stacjonarnego"

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Łodzi

Lokalizacja: ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Telefon 42 638 44 44
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości